bg_logo_inforum-210

Kalkulacja kosztów

Kalkulacja kosztów Wiele przedsiębiorstw ponosi ogromne koszty, ale do Zarządu dociera szczątkowa i często spóźniona informacja o strukturze kosztów i ich wpływie na wyniki finansowe. To prowadzi do podejmowania błędnych decyzji. Często, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji otrzymują analizy różniące się od siebie w teoretycznie wspólnych punktach. Aby wyniki analiz były prawidłowe i zawsze aktualne, należy zastosować jeden przemyślany standard automatycznych obliczeń.
InForum pozwala taki standard wdrożyć i chronić przed nieuzasadnionymi zmianami.

banner-inforum

Kalkulacja kosztów w InForum BI Studio

Kalkulacja kosztów w InForum często jest częścią większego wdrożenia, np. związanego z zarządzaniem rentownością, benchmarkingiem, controllingiem sprzedaży lub produkcji.

Często używaną metodą kalkulacji kosztów jest rachunek kosztów działań ABC. Zaletą ABC jest dokładne przyporządkowanie kosztów do procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie, co przekłada się na precyzyjną informację o kosztach wytworzenia produktów czy obsługi klientów.

Ten sam koszt może być równolegle wykorzystany do ewidencyjnej i decyzyjnej kalkulacji kosztów. Warunkiem jest konieczność zdefiniowania odpowiednich algorytmów i odpowiednia alokacja kosztów.

Możliwości InForum BI Studio

Najważniejsze cechy rozwiązania InForum BI Studio:

 • jednolite algorytmy tworzą „jedną wersję prawdy”,
 • wieloprzekrojowa analiza danych z możliwością drążenia szczegółów,
 • porównywanie zmian wartości w czasie oraz analiza trendów i odchyleń,
 • dostęp do raportów przez przeglądarkę internetową i aplikację InForum,
 • wyselekcjonowane informacje ułatwiające sprawne podejmowanie decyzji,
 • graficzna prezentacja wyników.

Korzyści

Najważniejsze korzyści z wykorzystania InForum w kalkulacji kosztów:

 • pomoc w kontroli i redukcji ponoszonych kosztów,
 • określenie rentowności poszczególnych produktów oraz tworzenie podstaw dla kształtowania cen sprzedaży,
 • wyliczenie jednostkowych kosztów produkcji, technicznego i całkowitego kosztu wytworzenia oraz kosztu własnego sprzedaży,
 • automatyczna wycena rzeczowych składników majątku obrotowego,
 • ułatwienie planowania.