bg_logo_inforum-210

Planowanie i budżetowanie

Budżetowanie łączy planowanie organizacyjne i finansowe poprzez wartościowe określenie zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych. Jest również instrumentem służącym do przedstawienia wpływu, jaki mają podejmowane decyzje na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Plany są podstawą do działania, natomiast budżety określeniem limitu środków na realizację. Aby ten proces przebiegał sprawnie, zwykły arkusz kalkulacyjny nie wystarczy. Potrzebne jest InForum.

banner-inforum

Planowanie i budżetowanie w InForum BI Studio

InForum oferuje wyspecjalizowane rozwiązanie informatyczne przeznaczone do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie. Jego zastosowanie umożliwia równoczesną pracę wielu osób zaangażowanych w tworzenie poszczególnych części budżetu według określonego schematu działania (workflow). Efektywne połączenie powszechnie stosowanej metodologii z zaawansowanym narzędziem informatycznym zmniejsza wysiłek organizacyjny związany z budżetowaniem i usprawnia kontrolowanie wykonania budżetu.

Możliwości InForum BI Studio

Najważniejsze cechy rozwiązania InForum BI Studio dla planowania i budżetowania:

 • Wyspecjalizowane rozwiązanie informatyczne przeznaczone do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie.
 • Efektywne połączenie powszechnie stosowanej metodologii z zaawansowanym narzędziem informatycznym, co zmniejsza wysiłek organizacyjny związany z budżetowaniem i usprawnia kontrolowanie wykonania budżetu.
 • Wsparcie dla równoczesnej pracy wielu osób zaangażowanych w tworzenie poszczególnych części budżetu według określonego schematu działania (workflow), w oparciu o funkcjonalności:
  • Dystrybucji zadań w procesie planowania w oparciu o zdefiniowaną strukturę budżetu
  • Podział zakresu danych do zaplanowania w oparciu o uprawnienia poszczególnych planistów
  • Wielopoziomowe zatwierdzanie i odrzucanie utworzonych budżetów lub danych poszczególnych formularzy
 • Możliwość uelastycznienia budżetów dla tych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których trudno jest utrzymać założone wskaźniki w całym okresie sprawozdawczym.
 • Przygotowanie budżetów organizacyjnych (cząstkowych, dla wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa) i finansowych (dla całego przedsiębiorstwa).
 • Hierarchizacja budżetów i doprowadzenie ich do najniższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwem poprzez definiowanie uprawnień do przygotowania i akceptacji budżetów na różnych stopniach organizacyjnych.
 • Raportowanie zagregowanych danych dla kadry zarządzającej.

Korzyści

Najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania InForum BI Studio:

 • jednoznaczne określenie zadań do realizacji i zakresu odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • zmniejszenie wysiłku organizacyjnego związanego z planowaniem i budżetowaniem,
 • efektywne kontrolowanie odchyleń budżetowych,
 • elastyczne planowanie poprzez zastosowanie scenariuszy budżetowych i zawierających różne parametry makro- i mikroekonomiczne.