bg_logo_inforum-210

Prowizje sprzedaży

Zarządzanie programami prowizyjnymi i bonusowymi w organizacjach o dużej liczbie dostawców, placówek, produktów, przedstawicieli handlowych i partnerów zewnętrznych staje się niemożliwe bez odpowiedniego oprogramowania. Jeśli programy te mają odpowiadać na zmiany rynkowe i działania konkurencji wymagają prostego w konfiguracji i niezawodnego oprogramowania do centralnego prognozowania, naliczania i rozliczania bonusów i prowizji. InForum spełnia wszystkie wymagania stawiane systemom tej klasy.

banner-inforum

Zarządzanie prowizjami w InForum BI Studio

Zarządzanie prowizjami i bonusami to narzędzie dedykowane dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży lub zakupów, np. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, dystrybutorów sprzętu elektronicznego lub FMCG. InForum oferuje także możliwość zarządzania programem w strukturze wielopoziomowej, a odbywać się to może w następujący sposób:

 • Zbudowany na platformie InForum system zarządzania bonusami jest tu użytkowany np. przez firmę dystrybucyjną. Zgodnie z przyjętym modelem współpracy ze swoimi dostawcami, otrzymuje ona od nich różnego rodzaju bonusy na wybrane produkty, grupy produktów lub obroty z wybranymi kluczowymi klientami. Przyznaje również swoim klientom własne bonusy. W trakcie negocjacji sprzedażowych przedstawiciele handlowi Dystrybutora znają koszt towarów uwzględniający prognozowaną wielkość bonusu, który zostanie przyznany przez Producenta oraz bonus przyznany klientowi. W momencie zawierania sprzedaży znają więc marżę uzyskaną na sprzedaży, która jest podstawą do naliczenia premii.

System zarządzania programami premiowymi w naturalny sposób staje się podstawą programu motywacyjnego dla całego przedsiębiorstwa. Umożliwia np. naliczanie prowizji szefom komórek organizacyjnych na podstawie osiągnięć ich pracowników (obrotów, wyniku na sprzedaży, przyrostu sprzedaży itd.). Dane o naliczonych premiach są przekazywane bezpośrednio do systemu kadrowego.

W praktyce od tak zaprojektowanego systemu jest już blisko do stworzenia modelu zintegrowanego controllingu sprzedaży. Oprócz wyników sprzedaży pracownicy monitorują np. stany magazynowe, rotację i koszt finansowania zapasów.

Cechy InForum BI Studio

Najważniejsze cechy rozwiązania InForum:

 • modelowanie reguł:
  • odwzorowanie złożonych struktur sprzedażowych,
  • możliwość konstruowania zaawansowanych formuł,
  • komentowanie reguł,
  • równoległe scenariusze rozliczeń.
 • przeliczanie danych:
  • określanie kolejności wykonania poszczególnych kroków procesu przeliczeń,
  • automatyzacja procesu przeliczeń,
  • wydajny proces przeliczeń.
 • zapisywanie wyników:
  • możliwość zapisania dowolnego wyliczenia,
  • automatyczny eksport wyników,
  • prezentowanie wyników w tabeli lub kostce danych (OLAP).
 • eksportowanie wyników:
  • pliki XML -> systemy zewnętrzne (np. ekstranet),
  • pliki PDF -> drukowanie, dystrybucja mailem,
  • pliki CSV (XLS) -> dystrybucja mailem.

Korzyści

InForum w zarządzaniu prowizjami. Podstawowe korzyści:

 • poprawienie jakości danych oraz reguł przeliczeniowych,
 • ujednolicenie oraz centralizacja systemu naliczania prowizji i bonusów,
 • wyeliminowanie narażonych na występowanie błędów plików MS Excel,
 • możliwość wyliczania dodatkowych wskaźników,
 • udostępnianie danych o zdefiniowanej strukturze dla systemów zewnętrznych,
 • dostęp do danych historycznych i prognozowanie,
 • bieżący podgląd wyników pośrednich oraz końcowych,
 • automatyczne przeliczanie bonusów i prowizji po korektach danych o sprzedaży,
 • prognozowanie marż i wyników na sprzedaży z bonusami,
 • zmniejszenie pracochłonności procesu kalkulacji prowizji i bonusów,
 • szybsze wypłaty prowizji,
 • doskonalenie polityki prowizyjnej i bonusowej poprzez odpowiednie kierunkowanie zachowań partnerów.