bg_logo_inforum-210

Raportowanie korporacyjne

Raportowanie korporacyjne – Prawidłowo funkcjonujące przedsiębiorstwo wymaga informacji. Z jednej strony osoby zarządzające firmą muszą wiedzieć, jaka jest sytuacja wewnętrzna firmy, tak by mogli podejmować racjonalne decyzje na poziomie operacyjnym i strategicznym. Z drugiej strony, w dobie globalizacji, niezbędne są systemy raportowania uwzględniające potrzeby i standardy wymagane przez centrale międzynarodowych koncernów. InForum ułatwia wprowadzanie w życie takich wymogów, niezależnie od zasięgu terytorialnego organizacji, która zamierza tego typu raportowanie stosować.

banner-inforum

Raportowanie korporacyjne w InForum BI Studio

InForum oferuje wyspecjalizowane rozwiązanie informatyczne przeznaczone do raportowania korporacyjnego. Jego zastosowanie umożliwia zrealizowanie wizji raportowania korporacyjnego zarówno w wąskim jak i szerokim rozumieniu tego pojęcia.

Efektywne połączenie potrzeb w zakresie raportowania z zaawansowanym narzędziem informatycznym nie tylko zmniejsza wysiłek organizacyjny związany z raportowaniem, ale także daje wszystkim interesariuszom wygodny i szybki dostęp do ważnych dla nich informacji.

Możliwości InForum BI Studio

Najważniejsze cechy rozwiązania InForum dla raportowania korporacyjnego:

 • możliwość odwzorowania każdego raportu i sprawozdania funkcjonującego w przedsiębiorstwie,
 • bogata biblioteka dostępnych typów raportów – od „klasycznej”, statycznej tabeli do interaktywnych kokpitów menedżerskich,
 • rozbudowany system dystrybucji i publikacji raportów;
 • automatyczne generowanie sformatowanych raportów,
 • publikowanie raportów w intranecie i/lub extranecie (możliwość publikacji plików utworzonych poza aplikacją InForum),
 • automatyczne rozsyłanie raportów do określonych użytkowników,
 • wsparcie systemowe dla często rozbudowywanego i wielopoziomowego procesu zbierania i korekty raportowanych danych,
 • automatyzacja procesu tworzenia raportów w dodatkowych układach, np. przejście z raportów w układzie polskim na układ zagranicznej spółki-matki.
 • możliwość eksportu raportów do plików w formacie XLSX oraz PDF,
 • skalowalność systemu pozwalająca na obsługę dowolnej ilości użytkowników,
 • stosowanie elektronicznych standardów sprawozdawczości – format XBRL (eXtensible Business Reporting Language) jako format przesyłu danych pozwalający na bezpośrednie wczytanie przesyłanych danych przez system odbiorcy.

Korzyści

Raportowanie korporacyjne w InForum – wybrane korzyści:

 • przekształcenie danych w czytelną i użyteczną informację,
 • koncentracja na podejmowaniu decyzji,
 • organizacja i optymalizacja procesów tworzenia i dystrybucji raportów oraz sprawozdań skutkująca:
 • regularnym dostarczaniem informacji,
 • skróceniem czasu oczekiwania na raporty i zestawienia,
 • zachowaniem spójności i porównywalności danych,
 • bardziej efektywnym wykorzystaniem pracowników,
 • możliwość tworzenia raportów w wielu układach,
 • możliwość mapowania pozycji sprawozdań pomiędzy różnymi odbiorcami,
 • budowa wizerunku firmy otwartej i transparentnej firmy, której zarówno pracownik, inwestor jak i klient może zaufać.