bg_logo_inforum-210

Raportowanie operacyjne

Raportowanie operacyjne wspiera kontrolę bezpośrednich działań jednostek na wszystkich poziomach organizacyjnych oraz stanowi bazę do budowania długofalowej strategii przedsiębiorstwa. Zorientowane jest na dostarczanie aktualnych informacji np. o stopniu realizacji celów operacyjnych i poziomie wykorzystania zasobów. Dzięki temu planowanie kolejnych działań opiera się na pełnym obrazie sytuacji firmy. Aby proces raportowania przebiegał w sposób przynoszący wymierne korzyści potrzebne są zaawansowane narzędzia informatyczne cechujące się prostotą i intuicyjnością obsługi znaną z popularnych aplikacji biurowych. Te warunki spełnia InForum BI Studio.

banner-inforum

Raportowanie operacyjne w InForum BI Studio

InForum oferuje wyspecjalizowane rozwiązanie informatyczne przeznaczone do raportowania na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa. Moduł raportujący InForum zapewnia integrację danych z różnych źródeł w jednym repozytorium. Umożliwia to tworzenie dynamicznych i wydajnych raportów opartych o informacje na poziomie operacyjnym.

Dzięki integracji modułu raportowania InForum z innymi komponentami systemu, aplikacja zapewnia możliwość tworzenia raportów ze struktur wielowymiarowych (OLAP) oraz relacyjnych systemów bazodanowych (MS SQL, Oracle i innych). Raportowanie operacyjne InForum umożliwia stworzenie wielowymiarowego raportu o dowolnym layoucie, treści oraz formie prezentacji danych. Zapewnia również możliwość agregacji informacji według zdefiniowanych kluczy, wyświetlanie pól w zależności od formuł warunkowych oraz zastosowanie zbioru rozbudowanych funkcji analitycznych. Dzięki funkcji drill-down, każdy z raportów analizować można z uwzględnieniem różnych stopni szczegółowości.

Praca z modułem raportującym InForum nie wymaga skomplikowanej obsługi i technicznej wiedzy po stronie użytkownika. Tworzenie raportów odbywa się z wykorzystaniem przejrzystych kreatorów formuł i wykresów.

Dzięki całkowitemu oddzieleniu warstwy logiki biznesowej od warstwy prezentacji oraz zastosowaniu technologii kontenerów danych (Data Space) nawet duże wolumeny informacji przetwarzane są w akceptowalnym czasie.

Działanie systemu raportowego InForum można również w pełni zautomatyzować, tak aby raporty (grupy raportów) aktualizowane były w zadanych przedziałach czasowych. Dostęp do repozytorium raportowego możliwy jest z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę sieci Web. InForum umożliwia również zapis prezentowanych raportów w formatach PDF oraz XLSX.

Cechy raportowania w InForum BI Studio

Raportowanie operacyjne w InForum. Najważniejsze cechy:

 • integracja danych z różnych źródeł zewnętrznych,
 • możliwość raportowania informacji o maksymalnym poziomie szczegółowości w ujęciu aktualnym i historycznym,
 • rozbudowane możliwości prezentacji raportów,
 • duża stabilność i szybkość działania systemu poprzez oddzielenie warstwy logiki biznesowej od warstwy prezentacyjnej,
 • wysoki stopień automatyzacji procesu raportowania,
 • integracja z pozostałymi modułami InForum,
 • intuicyjna obsługa,
 • możliwy zapis raportów do popularnych formatów.

Korzyści

Raportowanie w InForum Bi Studio. Najważniejsze korzyści:

 • efektywne wsparcie procesów decyzyjnych na szczeblu operacyjnym,
 • wielopoziomowa kontrola realizacji celów operacyjnych,
 • możliwość analizy danych o dużej dynamice zmian i najniższym stopniu agregacji,
 • dostęp do aktualnych, szczegółowych danych analitycznych, stanowiących podstawę sterowania procesami w organizacji,
 • łatwiejsze określenie celów pośrednich w stosunku do celów określonych w raportowaniu korporacyjnym,
 • prostsza ocena efektywności realizacji działań operacyjnych organizacji.