bg_logo_inforum-210

Zarządzanie inwestycjami

Zarządzanie inwestycjami Inwestycja nierozerwalnie powiązana jest z dwoma strumieniami pieniężnymi: strumieniem wydatków i dochodów, których wzajemne zależności i występowanie w wyznaczonych okresach wpływają na poziom efektywności ekonomicznej oraz determinują atrakcyjność ocenianej inwestycji. Aby opanować nieustannie rosnące zbiory danych wpływających na rentowność inwestycji, niezbędne są odpowiednie narzędzia. Takie jak InForum BI Studio.

banner-inforum

Zarządzanie inwestycjami w InForum BI Studio

Zarządzanie inwestycjami w InForum odbywa się z wykorzystaniem specjalizowanych modułów obsługujących proces planowania i wspierających zarządzanie portfelem oraz uniwersalnego narzędzia znajdującego zastosowanie w zakresie prowadzenia analiz i raportowania.

Wszystkie dane jakościowe, ilościowe i finansowe związane z planowaną inwestycją mogą stanowić podstawę wartościowania oraz być wykorzystane jako dane wejściowe dla mechanizmu syntetycznej oceny inwestycji. Pozwala to na ustalenie rankingu inwestycji wskazującego najlepsze przedsięwzięcia, wyłonione z wykorzystaniem oceny pełnej, która uwzględnia we właściwy sposób wszystkie oceny cząstkowe.

Istniejący w InForum moduł wspierający proces planowania z powodzeniem może być wykorzystany w zakresie wsparcia dla planowania inwestycji. Możliwe jest w tym module odzwierciedlenie struktury inwestycji, podzielenie jej na główne i podrzędne części składowe. A dalej ,przypisanie dla każdej części składowej odpowiedniego harmonogramu realizacji rzeczowej i finansowej, jak również utworzenie workflow, w którym zostaną określone zatwierdzone koszty realizacji oraz potencjalne przychody z projektowanej inwestycji.

Cechy, możliwości InForum BI Studio

 • Obszerna hurtownia danych gromadząca niezbędne parametry klasyfikacji i oceny inwestycji,
 • zaawansowany mechanizm kalkulacji wspierający wartościową i jakościową ocenę inwestycji,
 • funkcjonalność zarządzania portfelowego ułatwia przygotowanie syntetycznego miernika oceny inwestycji i pozwala na sformułowanie obiektywnego systemu klasyfikacji przedsięwzięć inwestycyjnych w fazie wartościowania przed uruchomieniem inwestycji oraz oceny procesu realizacji,
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym przez osoby nadzorujące jest wspierane mechanizmem wczesnego ostrzegania, wskazujący inwestycje od założonych poziomów normalnych,
 • wydajny mechanizm zarządzania wersjami – pozwalający na tworzenie wielu wersji dla pojedynczej inwestycji oraz modyfikowania harmonogramów i zapamiętywania stanów inwestycji w wybranych punktach czasowych i okresach realizacji,
 • parametry przebiegu inwestycji wprowadzane do systemu z poziomu przeglądarki internetowej oraz przygotowanych arkuszy, personalizowanych zgodnie z wykonywanymi zadaniami i posiadaną funkcją.
 • planowanie inwestycji – utworzenie harmonogramu rzeczowego i finansowego,
 • ocena możliwości zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa na poziomie wynikającym z planu inwestycji,
 • zarządzanie procesem zatwierdzania inwestycji,
 • budowanie portfela inwestycji ocena powiązań – wybór najkorzystniejszego wariantu z możliwych projektów inwestycyjnych,
 • możliwość rejestracji finansowych oraz niefinansowych parametrów projektu,
 • prowadzenie ilościowej i jakościowej oceny inwestycji,
 • ocena efektywności inwestycji,
 • definiowanie syntetycznych mierników oceny inwestycji,
 • klasyfikowanie inwestycji z wykorzystaniem narzędzi zarządzania portfelem,
 • monitoring przebiegu inwestycji – odniesienie harmonogramu rzeczowego do harmonogramu ilościowego (współpraca z kierownikami projektów),
 • modyfikacja harmonogramu rzeczowego i finansowego inwestycji w trakcie realizacji,
 • możliwość powiązania istniejących zasobów i rozliczenie kosztów na wykonywane zadania inwestycyjne.

Korzyści

Inforum BI Studio umożliwia sprawniejsze zarządzanie inwestycjami ponieważ:

 • ułatwia tworzenie przejrzystego i uporządkowanego modelu opisującego działalność inwestycyjną ze wskazaniem oddziaływania na sprawozdania finansowe,
 • w czytelny sposób prezentuje zależności między rozważanymi i porównywanymi inwestycjami,
 • upraszcza system oceny wpływu analizowanego przedsięwzięcia na Cash Flow przedsiębiorstwa,
 • pozwala na prowadzenie zaawansowanych analiz źródeł finansowania inwestycji i ich wpływu na efektywność ekonomiczną,
 • upraszcza kalkulację kosztu kapitału – możliwość prezentacji źródeł kapitału w przedsiębiorstwie i kalkulacji WACC dla całego przedsiębiorstwa i poszczególnych inwestycji,
 • ułatwia charakteryzowanie i klasyfikacja inwestycji z wykorzystaniem parametrów jakościowych.