Mobile Solutions

Oferujemy szereg rozwiązań mobilnych dla biznesu. Rozwiązania te wspierają pracę handlowców, mobilnych pracowników terenowych, służb technicznych, a także umożliwiają prowadzenie odczytów urządzeń terenowych. W aplikacjach wykorzystywane są standardowe możliwości smartfonów lub tabletów (np. aparat/foto lub mapa). Oferta nie ogranicza się do systemów gotowych. Doświadczenie branżowe oraz kompetencje techniczne pozwalają naszemu zespołowi budować systemy dedykowane, odpowiadające konkretnym potrzebom Klientów.


Maps6
banner-mobile

Przykładowe obszary biznesowe wspierane przez rozwiązania mobilne

 • Rozwiązania mobilne dla przedstawicieli handlowych (sprzedawca, partner, pośrednik, …),
 • Aplikacje wspierająca pracowników w wizytach terenowych,
 • Mobilna inwentura lub mobilny odbiór,
 • Systemy zapewniające komunikację między tabletem, smartfonem a serwerami firmowymi,
 • Rozwiązania dla służb technicznych,
 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kodów QR,
 • Odczyt danych ze zdjęć dowodu osobistego lub innych dokumentów
 • Łączność radiowa,
 • Zdalne odczyty.

Mobilny sprzedawca

System pozwalający handlowcom pracującym poza siedzibą firmy prowadzić sprzedaż korzystając poprzez system dostępny na tablecie lub smartfonie z wszelkich danych i procesów niezbędnych do dokonania sprzedaży oraz bieżącej obsługi klienta. Mobilny sprzedawca podczas spotkania z klientem może przy pomocy systemu wykonać między innymi następujące czynności:

 • zaprezentować ofertę produktową
 • dokonać symulacji porównawczej
 • złożyć wniosek
 • wygenerować umowę
 • wygenerować dokumenty do podpisu
 • wysłać dokumenty na adres e-mail lub innym kanałem
 • wykonać operacje np. zmiana danych klienta

Mobilny sprzedawca poprzez system ma między innymi dostęp do:

 • parametrów sprzedawanych produktów
 • warunków specjalnych i promocji
 • dokumentów / procedur / warunków umów
 • procesów sprzedaży
 • aktualnych danych klienta (produkty, wpłaty, operacje, …)
 • zestawienia swoich sprzedaży
 • zestawienia swoich prowizji sprzedaży

Mobilna wizyta lokalna / terenowa

System pozwalający pracownikom mobilnym pracującym poza siedzibą firmy prowadzić prace i zapisywać / weryfikować dane związane z obiektami znajdującymi się w terenie korzystając poprzez system dostępny na tablecie lub smartfonie z wszelkich danych i informacji, które znajdują się w siedzibie firmy. Przykłady zastosowań:

 • weryfikacja obiektu będącego zabezpieczeniem kredytowym
 • ocena i opis przedmiotu ubezpieczenia
 • sprawdzenie obiektu będącego przedmiotem procesu likwidacji szkody
 • czynności na przedmiocie w procesach windykacyjnych

Mobilny pracownik wykonując przypisane do niego czynności może przy pomocy systemu wykonać między innymi następujące czynności:

 • odnaleźć obiekt na mapie
 • wykonać zdjęcia obiektu i zapisać w aplikacji
 • dokonać szczegółowego opisu obiektu
 • pobrać podpis pod protokołem

Zgłoszenia Serwisowe

Narzędzie dla pracowników odpowiedzialnych za procesowanie na określonych etapach zgłoszeń serwisowych także w czasie, w którym pracownicy Ci nie znajdują się w siedzibie firmy a od ich interakcji z systemem zależy kontynuacja procesowania. Po przypisaniu zgłoszenia do pracownika urządzenie (smartfon, tablet, telefon) w sposób graficzny i dźwiękowy informuje o pojawieniu się u niego nowego zadania. Ponadto system udostępnia listę przydzielonych zadań serwisowych wraz z ich szczegółowym opisem. Pozwala wprowadzać dalszy opis/uzupełnienie zgłoszenia oraz wprowadzić parametry, które kolejnym osobom w procesie obsługi pozwolą szybciej wykonać ich zadania. Cały czas dostępna jest aktualnie informacja o statusie procesowania oraz o czasach wymaganych do zakończenia obsługi zgłoszenia. Po wykonaniu zadania informacja o statusie, opisie, .. przekazywana jest natychmiast do serwera obsługi zgłoszeń i dostępna jest również dla innych osób. Obsługa zgłoszeń wykonana jest przy pomocy modułu workflow.

Mobilna Inwentura

Narzędzie do weryfikacji środków trwałych w średnich i dużych organizacjach. Listy środków trwałych są dostępne z poziomu systemu na urządzeniu mobilnym. System korzysta – w celu dokonania szczegółowej lokalizacji – z precyzyjnej mapy obiektu, w której znajdują się środki podlegające procesom inwentaryzacji. System wykonuje zdjęcia środków trwałych i zapisuje je do aplikacji. System współpracuje ze skanerami kodów kreskowych oraz QR, umożliwia wprowadzanie informacji opisowej oraz lokalizacji środka trwałego. Po zakończeniu dokonywanych operacji związanych z inwenturą dane są przekazywane do systemu głównego (ERP lub Asset Management).

Odczyty, rozliczenia mediów

Rozwiązanie wspierające mobilnych inkasentów umożliwia:

 • prowadzenie odczytu liczników (w tym odczyty radiowe),
 • generowanie faktur,
 • drukowanie rozliczeń.

Mobilne zarządzanie zasobami

System służący do zarządzania urządzeniami i obiektami technicznymi. Składa się z następujących modułów:

 • maintenance (obsługa zleceń serwisowych, plan inspekcji i serwisów planowych, rozliczenie czasu naprawy, zużytych materiałów),
 • rejestracja czasu pracy pracownika terenowego,
 • bieżące zadania (lista zadań, status wykonania),
 • stany magazynowe (przyjęcie i wydanie z magazynu, remanent),diagnostyka urządzeń.

Zobacz także

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...