Services

Programiści ABAP oraz adminis­tra­torzy SAP-Basis zapewniają termino­wy i profesjonalny rozwój oraz rozszerzenia aplikacji opracowanych wspólnie z konsultantami DomData AG. Programiści wdrażają nowe oraz doskonalą istnie­jące funkcjonalności zbudowa­ne w oparciu o instalacje SAP funkcjonujące u Klientów.

IT Expert

KONTAKT

banner-sap

Zakres usług i procesy

 • Administracja bazowa SAP R/3,
 • Rozwój systemu w języku ABAP,
 • Tworzenie funkcjonalności dedykowanych na platformie SAP NetWeaver,
 • Rozszerzenia SAP (BDT, BAPI, BADI, User-Exit),
 • Projektowanie raportów i zestawień w SAP,
 • Migracja danych do i z SAP (LSMW),
 • Customizacja systemu Klienta,
 • Upgrade wersji, migracje systemu,
 • Zarządzanie uprawnieniami i rolami użytkowników SAP,
 • Zarządzanie bazą użytkowników,
 • Wsparcie techniczne i koncepcyjne.

Za wysoki poziom merytoryczny prowadzonych projektów odpowiada zespół konsultantów SAP. Doświadczenie branżowe na­bywali w projektach prowadzonych w kraju i za granicą. Wieloletnia praktyka pozwoliła im dogłębnie poznać branżową specyfikę procesów:

 • administracyjnych,
 • finansowych,
 • produkcyjnych,
 • logistycznych,
 • sprzedaży.

Zobacz także

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...