Doradztwo biznesowe

DomData AG zajmuje się doradztwem biznesowym na poziomie strategicznym i operacyjnym w obrębie następujących obszarów: tworzenia i wdrażania strategii IT, zarządzania procesami biznesowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz wdrażania koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard).

KONTAKT

banner-doradztwo-biznesowe

Doradztwo biznesowe

Oferujemy usługi doradztwa oraz rozwiązania informatyczne zapewniające optymalizuję organizacji przedsiębiorstwa oraz procesów operacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie. Identyfikujemy kluczowe wskaźniki organizacji, zapewniamy metodykę ich pomiaru oraz ich ciągłej optymalizacji. Na tej podstawie proponujemy rozwiązania informatyczne za pomocą których, można nimi efektywnie zarządzać.

Optymalizacja procesów

Wysoki poziom wiedzy naszych konsultantów z obszaru zarządzania procesowego daje możliwość wprowadzenia optymalizacji występujących w przedsiębiorstwie procesów biznesowych. Umiejętne zdefiniowanie, opisanie i optymalizacja procesów, to pewien cykl, który dzięki doświadczeniu naszych konsultantów i zaawansowanym narzędziom informatycznym zapewnia organizacji sprawne i nowoczesne zarządzanie zorientowane na realizację wyznaczonych celów strategicznych.

Zarządzanie projektami IT

Zapewniamy wysoko wykwalifikowany personel specjalizujący się w zarządzaniu projektami informatycznymi. Kierownicy Projektów prowadzą swoje przedsięwzięcia posługując się stosowanymi powszechnie metodykami PRINCE2 oraz PMI. Firma wypracowała również własne wytyczne zgodne z metodykami jednak dedykowane dla różnych klas projektów.  Kierownicy projektów – poza typową wiedzą z zakresu zarządzania projektami – specjalizują się również w określonych obszarach biznesowych. Daje im to lepsze zrozumienie problematyki Klienta oraz możliwość szybszej reakcji na występujące ryzyka projektowe.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...