Integracja systemów

DomData AG oferuje usługi w zakresie integracji systemów informatycznych. Doświadczenie w tym obszarze usług zdobyliśmy integrując systemy informatyczne w oparciu o architekturę SOA u Klientów z różnych branż (między innymi; finanse, transport kolejowy, zarządzanie nieruchomościami). Oferujemy usługi obejmujące kompleksowo cały proces integracji:

  • analiza istniejących systemów informatycznych i komunikacji między nimi,
  • przedstawienie propozycji integracji systemów w oparciu o własne rozwiązania lub rozwiązania wiodących na rynku dostawców,
  • wdrożenie wybranej architektury integracyjnej,
  • tworzenie i podłączanie interfejsów,
  • konserwacja i rozwój zaproponowanego rozwiązania.
banner-uslugi

Zorientowanie na cele projektowe i efektywność

Duże doświadczenie projektowe oraz wysoka jakość świadczonych usług integracyjnych zapewniają naszym Klientom sprawne funkcjonowanie nawet bardzo rozległych i zróżnicowanych systemów IT. Zorientowanie na jasno sprecyzowane cele projektowe oraz założony czas realizacji projektu pozwalają naszym Klientom precyzyjnie projektować proces integracji.

Złożone środowiska informatyczne, w których procesy biznesowe obsługiwane są przez wiele różnych systemów, nie muszą już oznaczać wysokich kosztów utrzymania. Dzięki współpracy z naszą Firmą można zintegrować posiadane systemy w jeden wydajny organizm, którego niższe koszty utrzymania i rozwoju oznaczają wymierne oszczędności.

Doświadczenie

DomData AG posiada doświadczenie w integracji systemów centralnych z systemami wspomagającymi core-biznes. Wiemy jak zaprojektować wydajne mechanizmy wymiany informacji między systemami. Doświadczenia w tym obszarze zdobyliśmy realizaując przedsięwzięcia integracyjne w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...