Lokalizacja oprogramowania

Bogactwo języków – Firma zlokalizowała już ponad 30 systemów. Lokalizacje te były w zdecydowanej większości przeprowadzane z języków niemieckiego i angielskiego na język polski, choć potencjał firmy DomData oraz sieci współpracowników umożliwia oferowanie lokalizacji na każdy z europejskich języków.

Zakres prac obejmuje lokalizację:

  • komunikatów,
  • schematów i grafik,
  • interfejsu użytkownika,
  • treści specjalistycznych np. schematy baz danych,
  • dokumentacji (łącznie z dokumentacją techniczną).
banner-lokalizacja

Bogate zaplecze

Technologia

Lokalizacje dotyczyły systemów zrealizowanych w różnych technologiach począwszy od starszych systemów klasy Mainframe a skończywszy na nowoczesnych technologiach Java i .NET.

Proces translacji

Proces lokalizacji wspierany jest silnie poprzez narzędzia informatyczne wypracowane przez firmę i odbywa się w dużym stopniu w sposób automatyczny.

Rozszerzenia wielojęzyczne

DomData AG oferuje ponadto wiedzę i doświadczenie w zakresie wprowadzania wielojęzyczności do aplikacji. Posiadamy własne rozwiązania pozwalające na wprowadzanie do złożonych systemów informatycznych mechanizmów wielojęzyczności.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...