Obsługa OCR

DomData AG oferuje obsługę OCR dla poprawy obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Mechanizm OCR funkcjonuje jako moduł, który pobiera dokumenty w postaci elektronicznej ze skanera lub innego źródła i automatycznie oddaje dane pliki do przetwarzania do innych aplikacji. OCR może być zainstalowany w każdym środowisku. Dzięki intuicyjnej obsłudze i możliwości zarządzania danymi ze skanowanych dokumentów i połączenia z aplikacjami archiwizującymi przyspiesza obieg dokumentów, ich archiwizację i wyszukiwanie do celów kontroli (np. skarbowych, sądowych…) i audytów.

Mechanizm OCR jest nowoczesnym skalowalnym i wydajnym narzędziem dla małych i dużych przedsiębiorstw różnych sektorów, m. in. bankowego, mieszkaniowego, usługowego.

ferryt-archiwum-boczny

Cechy mechanizmu

 • OCR może być wykorzystywany do przetwarzania różnych typów dokumentów, m.in. tworzone są szablony dotyczące dokumentów faktur
 • Dokumenty mogą pochodzić z różnych źródeł
 • Możliwość pobierania z serwera pocztowego
 • Dokumenty mogą podlegać ręcznej obróbce w celu ew. uzupełnienia informacji, które nie zostały rozpoznane
 • Dokument wraz z jego metryką jest zapisywany do elektronicznego repozytorium dokumentów
 • Dane z dokumentu po OCR-owaniu są przekazywane do aplikacji zewnętrznych

Funkcje standardowe

 • Obsługa źródła dostarczanego dokumentu
 • Konfigurator szablonów OCR
 • Interfejs użytkownika końcowego do ręcznej korekty lub uzupełnienia po przetworzeniu przez silnik OCR
 • Standardowe procesy sterujące obiegiem dokumentu (od wejścia do udostępnienia do aplikacji zewnętrznej)
 • „Odkładanie” dokumentów w repozytorium dokumentów elektronicznych

Usługi okołowdrożeniowe

 • Analiza biznesowa
 • Analiza techniczna
 • Implementacja elementów dedykowanych
 • Testy dostawcy
 • Testy akceptacyjne klienta przy wsparciu DomData AG
 • Wdrożenie (instalacja na poszczególnych środowiskach klienta)

Korzyści

 • Przyspieszenie pracy z dokumentami
 • Uporządkowanie i oznakowanie dokumentów
 • Kopia elektroniczna zapobiega zagubieniu dokumentu
 • Dzięki połączeniu z systemymi do archiwizacji zyskuje się szybki dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca
 • Niezmienność dokumentów zapisanych w formie elektronicznej
 • Możiwość archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej w wymaganym przepisami czasie

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...