Systemy dedykowane

DomData AG oferuje usługi programistyczne obejmujące zarówno tworzenie nowych systemów i aplikacji jak i rozwój systemów wykorzystywanych już u Klienta.

KONTAKT

banner-uslugi

Centra kompetencji

Usługi programistyczne realizują zespoły kompetencyjne, specjalizujące się w określonych technologiach:

  • Centrum kompetencji Java: narzędzia i technologie: JSP, Java SDK, Tomcat, servlets, EJB, J-Boss, Hibernate, Spring,
  • Centrum kompetencji .NET: narzędzia i technologie: C#, ASP.NET, SharePoint Services,
  • Centrum technologii mobilnych: narzędzia i technologie: Visual Studio .NET, .NT Framework, Compact Framework 2.0,
  • Centrum kompetencji SAP: narzędzia i technologie: ABAP, mySAP Business Suite, SAP NetWeaver,
  • Języki specjalistyczne: narzędzia i technologie: C, Asembler, Adabas, Natural, Cobol, RPG,
  • Systemy internetowe: narzędzia i technologie:ASP, ASP.NET, PHP, XML, FOP, Ajax.

Doświadczenie i wiedza

W zespołach programistycznych łączone jest bogate doświadczenie projektowe liderów i analityków  ze świeżością spojrzenia i najnowszą wiedzą akademicką.

Dbając o najwyższy poziom naszych usług starannie dobieramy naszych pracowników. Większość z nich ma wykształcenie wyższe informatyczne, pozostałe osoby to konsultanci branżowi: absolwenci uczelni ekonomicznych i uniwersytetów legitymujący się również specjalizacją informatyczną.

Dzięki systemowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, udziału w seminariach i konferencjach oraz współpracy z partnerami zagranicznymi, stwarzamy pracownikom warunki do stałego podnoszenia kwalifikacji. Działania te przynoszą efekty w postaci wysokiej niezawodności tworzonych produktów, innowacyjności rozwiązań i dostępu do nowych technologii.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...