Udostępnianie personelu

Wieloletnie doświadczenie oraz mistrzowski warsztat programistyczny pozwalają wytwarzać najbardziej złożone systemy informatyczne. Duży i doświadczony zespół informatyków zorganizowany jest w centra technologiczne, specjalizujące się w określonych technologiach i językach programowania:

 • Java, .NET, C++/C#, SAP/ABAP
 • Oracle, MS SQL, IBM DB2
 • RPG, Cobol, Natural
 • Systemy mobilne, midrange i mainframe

Współpraca w modelu projektowym to gwarancja stałych kosztów związanych z realizowanymi pracami. Wycena zlecenia dokonywana jest na podstawie specyfikacji dostarczonej przez klienta. Prace wykonywane są w całości przez zespół DomData AG, w lokalizacji firmowej i przy użyciu własnych narzędzi informatycznych. Klient otrzymuje zamówiony system informatyczny w określonym czasie i założonym  budżecie.

banner-body-leasing

Model outsourcingowy

Model outsourcingowy to najlepszy sposób na uzupełnienie zespołu o brakujące kompetencje. W ramach umowy ramowej dostarczamy pracowników o wymaganych umiejętnościach, doświadczeniach i wiedzy branżowej. Projekty realizowane są zazwyczaj w siedzibie Klienta, pod kierunkiem wyznaczonych przez niego osób. Ta forma współpracy jest najkorzystniejszą metodą czasowego podniesienia mocy produkcyjnej zespołu, bez zwiększania liczby etatów.

Oferujemy pracowników o następujących profilach:

 • analitycy,
 • projektanci,
 • programiści,
 • testerzy,
 • kierownicy projektów,
 • inżynierowie infrastruktury.

Skala

Doświadczenie w zakresie współpracy w wymienionych modelach outsourcingowych to kilkadziesiąt projektów realizowanych na przestrzeni ostatnich lat. Świadczymy usługi zarówno Klientom skali korporacyjnej jak i przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Projekty oraz outsourcing realizowany jest na skalę międzynarodową.

Analitycy i projektanci poruszają się w różnych branżach, tworząc systemy informatyczne dla:

 • gospodarki mieszkaniowej,
 • finansów i bankowości,
 • ubezpieczeń,
 • przemysłu,
 • handlu.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...