Praca w DomData AG

Standardy postępowania

Prowadzimy nasze działania w sposób szczery, uczciwy i otwarty, z poszanowaniem praw człowieka i interesów naszych pracowników. W taki sam sposób będziemy uwzględniać uzasadnione interesy tych, z którymi łączą nas jakiekolwiek stosunki zawodowe. W naszej Firmie przestrzegamy zasady zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych i nieszkodliwych warunków pracy. Działamy zgodnie z literą prawa. 

Nasi pracownicy

Zatrudniamy ludzi z potencjałem, dla których ważny jest rozwój zawodowy i osobisty. Rozumiemy w pełni, że szybki i wszechstronny rozwój firmy jest możliwy dzięki otwartości i kreatywności naszych pracowników. Rekrutujemy, zatrudniamy i awansujemy pracowników na podstawie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

Rozwój pracowników

Wspieramy naszych pracowników w podnoszeniu kwalifikacji, zarówno w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych jak i osobowościowych. Proponujemy im bogaty wachlarz szkoleń, począwszy od szkoleń wstępnych, uprawniających i przygotowujących do pracy na danym stanowisku, poprzez szkolenia specyficzne, rozwijające wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej pracy. Nasi pracownicy uczęszczają na kursy języków obcych. W związku ze stale rosnącą liczbą projektów realizowanych poza Polską zatrudnienie w naszej firmie stwarza możliwość pracy za granicą.

Korzyści wynikające z pracy w DomData AG:

  • DomData to stabilność zatrudniania w dużej, ciągle rozwijającej się firmie. Każdy pracownik ma możliwość awansu zarówno pionowego jak i poziomego.
  • Przestrzegamy zasady „drzwi otwartych”: każdy może porozmawiać o swoich pomysłach, kłopotach w realizacji projektów z innymi pracownikami, nie wyłączając pracowników wyższego szczebla.
  • Zwracamy się do siebie na „Ty”, co sprawia, że atmosfera pracy staje się przyjazna.
  • Każdy pracownik ma prawo wiedzieć, co dzieje się w naszej firmie. Naszą tablicą informacyjną jest świetnie zorganizowana wewnętrzna strona intranetowa.
  • Wyznajemy zasadę „W zdrowym ciele, zdrowy duch”  – nasi pracownicy mogą korzystać nieodpłatnie z szeregu form aktywnego spędzania wolnego czasu. Spotykamy się na basenie, siłowni, fitness, siatkówce i koszykówce.
  • Wraz z naszymi dziećmi wspólnie świętujemy Dzień Dziecka i Św. Mikołaja.
  • Przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się na wieczorze wigilijnym.

Więcej informacji:
+48 61 849-70-40
kadry@domdata.com

Zobacz także

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...