Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań: ,
Branże:
Kategorie filtrowania:

Produkt: Ferryt Enterprise Platform
Typ modułu
--Wybierz typ modułu--

Ferryt Enterprise Platform

Ferryt to platforma do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w organizacji.

Moduły platformy związane z procesowością tworzą system klasy BPM. Ferryt pozwala na modelowanie, symulowanie oraz uruchamianie procesów w czasie rzeczywistym. W trakcie eksploatacji systemu możliwe jest monitorowanie działania procesów oraz dokonywanie pomiarów jak również ich ciągła optymalizacja na podstawie informacji gromadzonych w systemie.

Ferryt  – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń, …) jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje, …).

Ferryt dla bankowości

Ferryt to pakiet składający się z szeregu rozwiązań biznesowych dla bankowości. Rozwiązania cechują się dużą elastycznością konfiguracji, która jest dokonywana przez użytkownika biznesowego. Rozwiązania pakietu Ferryt są uzupełnieniem głównego systemu bankowego o moduły/funkcjonalności, które w nim brakują, są niewystarczające lub są stworzone w sposób mało elastyczny. Rozwiązania Ferryt komunikują się i wymieniają dane z głównym systemem bankowym tak aby danie nie musiały być wprowadzane wielokrotnie.

FERRYT dla bankowości

Moduły dla bankowości

Ferryt FrontEnd Bankowy

Ferryt to platforma do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w organizacji. Moduły platfor…
Czytaj więcej

Ferryt e-Wniosek

Wielokanałowa platforma do procesowania i kompleksowej obsługi wniosków
Czytaj więcej

Ferryt Kredyty

Kompleksowe zarządzanie procesami kredytowymi w banku
Czytaj więcej

Ferryt Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu
Czytaj więcej

Ferryt Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron
Czytaj więcej

Ferryt Reklamacje

Kompleksowa obsługa procesu reklamacji w banku
Czytaj więcej

Ferryt Market

Wielokanałowa i elastyczna platforma, pozwalająca na sprzedaż i obsługę produktów bankowych
Czytaj więcej

Ferryt Monitoring

Posprzedażowy klienta i aktywnych umów kredytowych
Czytaj więcej

Ferryt CRM

Moduł kampanii i zarządzania relacjami z klientem
Czytaj więcej

Ferryt Prowizje

Rozliczanie prowizji sieci sprzedaży
Czytaj więcej

Ferryt Zajęcia Egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych
Czytaj więcej

Ferryt Windykacje

Obsługa twardej i miękkiej windykacji
Czytaj więcej

Ferryt Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników
Czytaj więcej

Ferryt Ubezpieczenia

Procesy sprzedaży i obsługi ubezpieczeń
Czytaj więcej

Moduły bazowe

Ferryt Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie
Czytaj więcej

Ferryt FrontEnd

Ergonomiczny i zarządzalny interfejs dla użytkownika końcowego (portal, mobile, console)
Czytaj więcej

Ferryt DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami
Czytaj więcej

Ferryt Reporting+

Moduł raportujący udostępniający raporty na poziomie operacyjnym i zarządczym
Czytaj więcej

Ferryt Output

Konfigurowanie szablonów wydruków, e-mail i SMS oraz zarządzanie procesami wydruku
Czytaj więcej

Ferryt Decision Engine

Tworzenie i modyfikacja modeli automatyzujących procesy decyzyjne
Czytaj więcej

Ferryt Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży
Czytaj więcej

Moduły Techniczne

Ferryt API

Ferryt API jest modułem pozwalającym na komunikację innych systemów z platformą Ferryt
Czytaj więcej

Ferryt Middleware

Warstwa integracyjna z innymi systemami
Czytaj więcej

Ferryt Authentication

Ferryt Authentication jest modułem, przy pomocy którego następuje zarządzanie tożsamością, autentyka…
Czytaj więcej

Ferryt Toolkit

Ferryt Toolkit jest zestawem narzędzi wspierających bieżącą pracę systemu
Czytaj więcej

Brak produktów.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish