Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń, …) jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje, …).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania: , ,

Produkt: Ferryt Enterprise Platform
Typ modułu
Moduł techniczny

Ferryt Authentication jest modułem, przy pomocy którego następuje zarządzanie tożsamością, autentykacją i autoryzacją.

Moduł jest częścią platformy Ferryt ale może także funkcjonować jako niezależne centrum autentykacji i autoryzacji świadczące swoją funkcjonalnością usługi dla innych systemów. Moduł wyposażony jest również w rozbudowaną funkcjonalność SSO.

Kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji
Korzyści z zastosowania Ferryt Authentication Korzyści z zastosowania Ferryt Authentication
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish