Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże: ,
Kategorie filtrowania: ,

Produkt: Ferryt Enterprise Platform
Typ modułu
Moduł dla bankowości
Ferryt Prowizje

Ferryt Prowizje

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI
>

 • Ewidencja lub import struktury
  organizacyjnej sieci sprzedaży
 • Projektowanie reguł rozliczenia prowizji
 • Symulacja rozliczenia na podstawie danych testowych
 • Wyliczanie dodatkowych wskaźników
 • Wyliczenie wynagrodzenia zgodnie
  ze zdefiniowanym modelem
 • Podgląd w aktualny stan naliczonych
  prowizji / premii i ich akceptowanie
 • Przekazanie danych do systemów zewnętrznych
 • Raportowanie wyników wyliczeń
 • Zachowanie danych historycznych

MODELE SPRZEDAŻY – PRZYKŁADY ROZLICZEŃ
>

 • Własna sieć sprzedaży
 • Partnerzy sieciowi
 • Partnerzy indywidualni
 • Sprzedaż internetowa
 • Portale

KORZYŚCI Z WDROŻENIA
>

 • Zmniejszenie pracochłonności procesu
  kalkulacji prowizji / premii
 • Poprawienie jakości oraz zapewnienie
  audytowalności danych oraz reguł
 • Doskonalenie polityki prowizyjnej i bonusowej
 • Ujednolicenie naliczania prowizji / premii
 • Dostęp do danych historycznych
 • Bieżący podgląd wyników pośrednich i końcowych
 • Szybsza realizacja wypłat wynagrodzeń
 • Zwiększenie możliwości analityczno-raportowych
 • Wyeliminowanie potencjalnych błędów
  związanych z plikami MS Excel

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish