Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże: ,
Kategorie filtrowania: ,

Produkt: Ferryt Enterprise Platform
Typ modułu
Moduł dla bankowości

Ferryt Prowizje to elastyczne narzędzie do rozliczania prowizji i premii dla sieci sprzedaży.

Moduł pozwala na rozliczenie każdego funkcjonującego modelu sprzedaży, w tym:

  • własna sieć sprzedaży
  • partnerzy sieciowi
  • partnerzy indywidualni
  • sprzedaż internetowa
  • portale

Ferryt Prowizje dopuszcza zamodelowanie w systemie struktury organizacyjnej sieci sprzedaży. Rola i miejsce każdej z osób w strukturze lub podmiotu zewnętrznego (w przypadku pośredników) ma wpływ na wysokość otrzymywanej prowizji. Ponadto ze sprzedaży jednostkowej prowizje otrzymywać mogą różne osoby w strukturze w zależności od zamodelowanego schematu rozliczenia (np. sprzedawca końcowy, kierownik, zarządzający pionem, …). Każda z osób biorąca udział w procesie sprzedaży ma na bieżąco wgląd w aktualny stan swoich prowizji łącznie z informacją o sposobie jej naliczenia.

Elastyczne modele naliczania prowizji i szybka realizacja wypłat
Wybrane funkcjonalności modułu Wybrane funkcjonalności modułu
Kroki procesu rozliczania prowizji Kroki procesu rozliczania prowizji
Korzyści z wdrożenia modułu Korzyści z wdrożenia modułu
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish