Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże: ,
Kategorie filtrowania: ,

Produkt: InForum BI Studio
Typ modułu
Moduł uzupełniający

Strategiczna Karta Wyników (Balanced ScoreCard) jest narzędziem do przekształcenia wizji i strategii organizacji w zestaw indywidualnych celów i wskaźników, zrozumiałych dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji oraz do monitorowania stanu realizacji strategii.

InForum, jako jeden z niewielu systemów na rynku posiada predefiniowane narzędzia wspomagające wdrożenie i stosowanie BSC w firmie. Dzięki temu implementacja systemu oraz samej koncepcji BSC trwa krócej, a zwrot z inwestycji pojawia się wcześniej.

Zrozumiałe wskaźniki, sprecyzowane cele
Strategiczna Karta Wyników w InForum BI Studio Strategiczna Karta Wyników w InForum BI Studio
Cechy InForum BI Studio Cechy InForum BI Studio
Korzyści Korzyści
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish