Spóźniasz się ze spłatą raty? Od teraz banki szybciej będą informować o tym fakcie BIK

11 września weszła w życie nowelizacja prawa bankowego, która zmienia terminy realizacji obowiązków informacyjnych o wszelkich zmianach w kredytach i pożyczkach. Dotychczas, banki miały obowiązek aktualizowania rejestrów kredytowych przynajmniej raz w miesiącu. Obecnie muszą robić to co tydzień.

Celem wprowadzonych zmian jest konieczność usprawnienia obiegu informacji o aktualnej sytuacji kredytowej
na rynku i skracania czasu niezbędnego do prawidłowej oceny ryzyka kredytowego.

W przeszłości bowiem zdarzało się, że brak aktualnych danych w BIKu był powodem niepotrzebnego zamieszania: np. klienci którzy spłacili swoje wcześniejsze zobowiązania nie mogli wziąć kolejnych lub otrzymywali gorsze warunki finansowe właśnie ze względu na fakt, iż w rejestrach kredytowych figurowały nieaktualne wpisy o rzeczywistym zadłużeniu.

Nowe regulacje prawne w zakresie aktualizacji danych kredytowych z pewnością pomogą zapobiegać podobnym przypadkom, jak również usprawnią procesy scoringu kredytowego w bankach. Patrząc z perspektywy czasu i bazując
na naszych doświadczeniach z tych projektów, których celem było dostosowanie systemów bankowych do nowych wymogów prawnych, banki i firmy pożyczkowe dobrze się przygotowały do zmian prawa. W praktyce, wiele projektów dotyczyło nie tylko nowych wymogów w zakresie aktualizacji rejestrów kredytowych, ale też umożliwienia komornikom dokonywanie automatycznych zajęć na rachunkach dłużników. Tutaj również katalizatorem zmian zachodzących po stronie banków była nowelizacja przepisów.
– mówi Radosław Mączyński, wiceprezes zarządu DomData AG.