Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

System do obsługi zajęć egzekucyjnych za abonament

System do obsługi zajęć egzekucyjnych w modelu usługowym, za miesięczny abonament? Tak, jest to możliwe w przypadku specjalnej wersji rozwiązania Ferryt RZE. Licencja na nasz system automatyzujący zajęcia egzekucyjne na rachunkach bankowych nie musi być kupiona od razu. Bank zainteresowany takim rozwiązaniem może korzystać z pełnej funkcjonalności w zamian za miesięczny abonament, o stałej wysokości.

Ferryt RZE jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym banki na wszystkich etapach i we wszystkich rodzajach zajęć egzekucyjnych rachunków bankowych. Dzięki swojej funkcjonalności, pozwala bankom usystematyzować pracę, nadać jej charakter procesowy a także ograniczyć czas obsługi zajęć. System oferowany jest w tradycyjnym modelu wdrożeniowym (zakup licencji i usług wdrożeniowych, instalacja w siedzibie nabywcy) oraz we wspominanym wyżej modelu usługowym.

 

Na czym polega model usługowy?

 

Jest to znany na świecie sposób dostarczania oprogramowania, występujący pod nazwą: „Software as a Service (SaaS)”. Polega on na tym, że Nabywca nie musi kupować pełnej licencji na oprogramowanie, oraz dokonać zakupu sprzętu, a później ponosić ryzyko i koszty związane z utrzymaniem systemu w ruchu. W zamian za miesięczny abonament, stały przez cały okres obowiązywania umowy, użytkownik otrzymuje wybraną funkcjonalność, a dostępność systemu, bezpieczeństwo i poufność danych zapewnia wyspecjalizowany dostawca. Ten sam model oferuje DomData AG w odniesieniu do części swoich rozwiązań, w tym do systemu Ferryt RZE.

 

Jak działa Ferryt RZE w modelu usługowym?

 

Podstawowym celem wdrożenia tego typu narzędzia jest daleko idąca automatyzacja procesów w obszarze zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych. Dostarczony przez DomData AG system wspiera pracowników Banku na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego. Zdefiniowane w systemie Ferryt procesy umożliwiają między innymi rejestrację zajęcia egzekucyjnego, jego aktualizację, zawieszenie oraz odwołanie, spłaty całkowite i częściowe zajęcia, dyspozycje klienta dot. kwoty wolnej, obsługę zbiegu. Obsługiwane są również zajęcia okresowe i alimentacyjne. Procesy definiują, które akcje wykonywane są manualnie przez użytkownika, a które podlegają automatyzacji. System wyposażony jest w szereg elementów niezbędnych do przeprowadzenia zajęcia egzekucyjnego, m.in. algorytmy obliczeń odsetek, wyboru rachunków do spłat, generacji wewnętrznej numeracji pism i zajęć, wyliczania kwoty wolnej na bazie danych dostarczanych z systemu centralnego banku.

 

Ferryt RZE jest też wyposażony w moduł integracyjny z systemem „OGNIVO” i dzięki temu umożliwia odbieranie zapytań składanych przez organy egzekucyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej oraz, po weryfikacji danych w systemach banku, udzielaniu stosownej odpowiedzi.

 

Samo rozwiązanie posiada też stosowny certyfikat zgodności wymiany danych z systemem OGNIVO Krajowej Izby Rozliczeniowej, a certyfikacja potwierdza, że system Ferryt RZE w sposób autoryzowany przez KIR wymienia dane elektroniczne pomiędzy komornikami, ZUS i Urzędami Skarbowymi a bankami.

 

Dodatkowe informacje na ten temat: Kliknij tutaj

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish