Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Systemy BI w ocenie ryzyka kredytowego nie są kolejnym gadżetem. To coraz pilniejsza konieczność.

Coraz więcej instytucji finansowych sięga po zaawansowane rozwiązania analityczne, które skracają procesy oceny ryzyka kredytowego. Wynika to m.in. z następujących faktów:

  • Liczba podmiotów oferujących pożyczki jest bardzo duża, tym samym poziom konkurencji bardzo wysoki.
  • Klienci stają się coraz bardziej wybredni i wykazują coraz mniejszą lojalność wobec dotychczasowych dostawców.
  • Wymogi odnośnie bezpieczeństwa i „higieny portfela kredytowego” są coraz większe.

Nic więc dziwnego, że szybkość i dokładność oceny wniosków kredytowych ma coraz większe znaczenie dla wyników finansowych banków czy firm pożyczkowych. Instytucje finansowe wpisują w swoje strategiczne plany inwestycyjne zakup tego typu oprogramowania i traktują ten krok jako jeden z warunków realizacji celów sprzedażowych.

Jednym z takich rozwiązań jest system „Ferryt Scoring / Rating” – wysokowydajne narzędzie, które umożliwia definiowanie złożonych, parametryzowanych modeli oraz analizę wyników scoringu lub ratingu. Częścią modułu jest konfigurator umożliwiający samodzielne tworzenie modeli przez analityków banku, bez konieczności angażowania specjalistów IT. Znajdujący się na wyposażeniu Ferrytu specjalny moduł analityczny: tzw „silnik decyzyjny” może być wykorzystany również w innych obszarach biznesowych (np. do automatycznej kwalifikacji spraw windykacyjnych).

Rozwiązanie to znalazło w ostatnim czasie zastosowanie w kilku polskich instytucjach finansowych. Opis wdrożenia w jednej z nich można znaleźć w sekcji „Aktualności” na naszej stronie www. Ponadto, w rocznym raporcie giełdowym, zarząd tej spółki zalicza wdrożenie Ferrytu do swoich strategicznych projektów:

„”[…]Projekt strategiczny – zakup i implementacja silnika scoringowego

Rok 2016 to dynamiczny rozwój i rozbudowa obszaru ryzyka w CAPITAL SERVICE S.A. W połowie roku nastąpiła pełna integracja zakupionego zewnętrznego systemu scoringowego (score engine) z systemem CRM Spółki. Implementacja silnika scoringowego umożliwiła tworzenie zaawansowanych reguł oceny wniosków przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi, dużej elastyczności, błyskawiczną reakcję na zmieniające się warunki, jak również skuteczniejszą selekcję wniosków. W 2016 r. zbudowano i wdrożono niezależne modele scoringowe i zdolnościowe dla produktów sprzedawanych przez Spółkę, prescoring pozwalający na wstępną selekcje i ocenę wpływających leadów (zgłoszeń). Przygotowane zostały również modele scoringowe i zdolnościowe dla produktów kredytowych dystrybuowanych przez platformy integratorów pośrednictwa finansowego współpracujących z CAPITAL SERVICE S.A. […]”
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Roczne Grupy Kapitałowej Capital Service za 2016 rok. Rozdział: 2.1.9 .

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish