Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Systemy BI w praktyce

„Systemy BI w praktyce” to nowa seria krótkich publikacji, mająca na celu przybliżyć wybrane możliwości systemów tej klasy. W tym i w kolejnych odcinkach zaprezentujemy podstawowe zastosowania systemów BI w różnych obszarach zarządzania. Na początek kilka wskazówek dotyczących wymiany danych między systemem „InForum BI Studio”, a jednym z popularniejszych w Polsce systemów transakcyjnych: „Symfonia®” i jego modułem finansowo-księgowym.

 

Planowanie i budżetowanie w Symfonii:

 

Jednym z obszarów zastosowań jest np. planowanie i budżetowanie. Zazwyczaj, proces ten odbywa się w oparciu o arkusze kalkulacyjne, jednak te ostanie mają swoje wady i nie zawsze jest to dobra metoda, zwłaszcza przy skomplikowanych procesach tworzenia i rozliczania budżetów w firmie.
Dzięki InForum, wszystkie ograniczenia arkusza kalkulacyjnego można wyeliminować, a proces budżetowania znacznie skrócić.

Sama integracja InForum i modułu F-K ww systemu polega na „doinstalowaniu” do bazy Symfonii dodatkowych łączników (tzw. connector-ów), które pozwalają na automatyczne, i odbywające się w określonych interwałach czasowych zasilanie hurtowni InForum danymi źródłowymi z systemu finansowo-księgowego. Jeśli chodzi o sam zakres integracji, to z modułu FK przenoszone są praktycznie wszystkie istotne z punktu widzenia controllingu dane: np. zapisy ma kontach, rozrachunki i z wykorzystaniem: definicji Zakładowego Planu Kont, zestawień finansowych, itp. a także kartoteki kontrahentów.

Oprócz tego istnieje możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz na podstawie danych sprzedażowych, co rozszerza zwyczajowy krąg użytkowników aplikacji controllingowych o menedżerów sprzedaży i czy przedstawicieli zarządu oraz właścicieli firmy.

 

Analizy wielowymiarowe w Symfonii

 

Inny obszar zastosowań to wielowymiarowe analizy: np. przychodów, kosztów, marż pokrycia, rentowności, danych produkcyjnych czy informacji z systemów CRM. InForum jest wyposażone w w szereg narzędzi do analiz ABC czy choćby Drill-Down, pozwalających na szybkie zejście do pojedynczych danych składowych, które wpływają na ostateczną wartość badanego wskaźnika. Dzięki temu możemy szybko określić jak faktycznie wygląda rentowność klientów, produktów czy naszych handlowców.

 

Raportowanie w Symfonii

 

Co jeszcze daje integracja Symfonii z InForum? Ułatwia raportowanie. Zamiast posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, użytkownicy InForum mogą samodzielnie i w dowolnym momencie generować raporty na temat bieżącej sytuacji firmy, monitorować wszystkie wskaźniki finansowe, mi.n. dotyczące kosztów, przychodów, należności, zobowiązań, itp. Poza tym, InForum ułatwi generowanie okresowych sprawozdań finansowych na potrzeby właścicieli czy organów kontrolnych.

 

  • Jesteś użytkownikiem „Symfonii” i chcesz usprawnić swoją firmę?
  • Wdrażasz „Symfonię” i chcesz poszerzyć swoją ofertę?

 

Skontaktuj się z nami:

Tel. +48 61 849 70 01
Tel. +48 22 502 31 44
kontakt z Działem Sprzedaży

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish