Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Usprawniamy obieg dokumentów w kolejnych spółkach Grupy Raben

Do końca drugiego kwartału bieżącego roku potrwa wdrożenie naszego systemu do obiegu dokumentów w czeskich, słowackich i węgierskich spółkach z Grupy Raben. 

 

Podobnie jak w poprzednich etapach wdrożenia, przedmiotem prac jest budowa elektronicznego obiegu faktur kosztowych oraz jego integracja z używanymi w poszczególnych spółkach Grupy oprogramowaniem spedycyjnym i księgowym.

 

Celem wdrożenia jest automatyzacja procesów związanych z rejestracją, akceptacją i rozliczaniem dokumentów finansowych, uporządkowanie ich przepływu w firmie oraz utrzymanie terminowych płatności, a także zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, w tym przypadku papieru, wpisujące się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Raben.

 

Jestto  już kolejny etap współpracy między obiema firmami. W poprzednich latach DomData wdrożyła podobne rozwiązanie w polskich, niemieckich i holenderskich spółkach tego operatora logistycznego. Budowany na bazie platformy WorKNET Smart system obsługuje obieg faktur, z pełną ścieżką dekretacji i opisem planu kont. System zintegrowany z do zarządzania kontrahentami i kontami bankowymi oraz z modułami księgowymi systemu SAP.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish