Wdrożenie InForum BI Studio u zarządcy nieruchomości w Zabrzu

Rozpoczęcie wdrożenia InForum BI Studio u zarządcy nieruchomości w Zabrzu

W kwietniu 2010 rozpoczęło się wdrożenie InForum BI Studio u zarządcy nieruchomości, który jest największym zarządcą nieruchomości na terenie Zabrza oraz jednym z większych zarządców w Polsce. InForum BI Studio będzie pełniło funkcję systemu raportującego umożliwiającego prezentowanie danych o zasobach lokalowych. System InForum wdrażany jest wspólnie z systemem klasy ERP Granit wspierającym pracę firm zarządzających nieruchomościami.