Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Wdrożenie InForum BI Studio u zarządcy nieruchomości w Zabrzu

Rozpoczęcie wdrożenia InForum BI Studio u zarządcy nieruchomości w Zabrzu

W kwietniu 2010 rozpoczęło się wdrożenie InForum BI Studio u zarządcy nieruchomości, który jest największym zarządcą nieruchomości na terenie Zabrza oraz jednym z większych zarządców w Polsce. InForum BI Studio będzie pełniło funkcję systemu raportującego umożliwiającego prezentowanie danych o zasobach lokalowych. System InForum wdrażany jest wspólnie z systemem klasy ERP Granit wspierającym pracę firm zarządzających nieruchomościami.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish