Windykacja w instytucjach finansowych

DomData AG była partnerem warszawskiej konferencji poświęconej rozwiązaniom informatycznym wspierającym skuteczną windykację w instytucjach finansowych. DomData prezentowała nowatorskie narzędzie informatyczne do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych.

System do Zajęć Egzekucyjnych

DomData była obecna jako dostawca innowacyjnego rozwiązania w zakresie windykacji: Systemu do Zajęć Egzekucyjnych z Rachunków Bankowych. Rozwiązanie zapewnia automatyzację procesów windykacyjnych w bankach, a także doskonale nadaje się do zarządzania i obsługi procesów windykacyjnych innych instytucjach finansowych. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania instytucja finansowa uzyskuje:

  • krótki czas wykonywania procedur windykacyjnych,
  • automatyzację procesów,
  • redukcję kosztów obsługi,
  • automatyczne generowanie korespondencji do organów egzekucyjnych,
  • uruchamianie zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych dłużnika.

Specyfika systemu

Rejestr Zajęć Egzekucyjnych opracowany w DomData wyróżnia się pełnym dopasowaniem do procedur windykacyjnych banków, zapewnia także współpracę z systemami centralnymi banków. Pracownicy banków otrzymują narzędzie do automatyzacji procesu zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych wobec klientów, do których uprawnione do tego organy, wystapiły o zajęcie egzekucyjne. System precyzyjnie pozwala realizować procedurę bankową, weryfikować tytuł egzekucyjny i inne aspekty formalne związane z działaniami windykacyjnymi. Wprowadzenie tego narzędzia zapewnia wzrost efektywności i standaryzację obsługi procesu według rygorystycznych procedur bankowych.

Więcej o systemie Rejestr Zajęć Egzekucyjnych.