Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Windykacja w instytucjach finansowych

DomData AG była partnerem warszawskiej konferencji poświęconej rozwiązaniom informatycznym wspierającym skuteczną windykację w instytucjach finansowych. DomData prezentowała nowatorskie narzędzie informatyczne do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych.

System do Zajęć Egzekucyjnych

DomData była obecna jako dostawca innowacyjnego rozwiązania w zakresie windykacji: Systemu do Zajęć Egzekucyjnych z Rachunków Bankowych. Rozwiązanie zapewnia automatyzację procesów windykacyjnych w bankach, a także doskonale nadaje się do zarządzania i obsługi procesów windykacyjnych innych instytucjach finansowych. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania instytucja finansowa uzyskuje:

  • krótki czas wykonywania procedur windykacyjnych,
  • automatyzację procesów,
  • redukcję kosztów obsługi,
  • automatyczne generowanie korespondencji do organów egzekucyjnych,
  • uruchamianie zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych dłużnika.

Specyfika systemu

Rejestr Zajęć Egzekucyjnych opracowany w DomData wyróżnia się pełnym dopasowaniem do procedur windykacyjnych banków, zapewnia także współpracę z systemami centralnymi banków. Pracownicy banków otrzymują narzędzie do automatyzacji procesu zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych wobec klientów, do których uprawnione do tego organy, wystapiły o zajęcie egzekucyjne. System precyzyjnie pozwala realizować procedurę bankową, weryfikować tytuł egzekucyjny i inne aspekty formalne związane z działaniami windykacyjnymi. Wprowadzenie tego narzędzia zapewnia wzrost efektywności i standaryzację obsługi procesu według rygorystycznych procedur bankowych.

Więcej o systemie Rejestr Zajęć Egzekucyjnych.21

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish