WorkNet Smart

WorkNET Smart Platform – rozwiązanie biznesowe do zarządzania strukturą organizacyjną i procesami przedsiębiorstwa. Przy jego pomocy usprawnić można dowolny proces biznesowy organizacji począwszy od obsługi sekretariatu, poprzez obieg korespondencji, aż do złożonych procesów sprzedażowych. Zawiera gotowe moduły użytkowe (zarzadzanie czasem pracy, kalendarz, …) i predefiniowane procesy podlegające szybkiemu wdrożeniu.

KONTAKT

worknet4

Cechy systemu

WorkNET przeznaczony jest w szczególności dla przedsiębiorstw średnich i mniejszych oraz posiadających indywidualne wymagana dotyczące funkcjonalności.

WorkNET umożliwia zamodelowanie dowolnego procesu działającego w firmie, takiego jak przyjęcie poczty, zatwierdzenie wniosku lub Obsługa Klienta. Przydzielanie i realizacja zadań w systemie następuje zgodnie ze zdefiniowanymi w przedsiębiorstwie procedurami. Cechą charakterystyczną produktu jest łatwość i szybkość dodawania nowych funkcjonalności biznesowych.

Wybrane obszary zastosowania

 • Obieg faktur
 • Obieg dokumentów
 • Poczta wchodząca, poczta wychodząca
 • Reklamacje, serwis
 • Help Desk,
 • Obsługa Klienta
 • Zarządzanie dokumentami ISO

Na baze platformy stworzony został również system klasy CRM.

Moduły standardowe w ramach WorkNET Smart Platform

 • WorkNET Orga – zarządzanie strukturą organizacyjną i procedurami
 • WorkNET Workflow – obsługa procesów biznesowych
 • WorkNET Contract Repository – zarządzanie umowami
 • WorkNET Customer Repository – repozytorium klientów
 • WorkNET Calendar – kalendarz firmowy
 • WorkNET Time Sheet – zarządzanie czasem pracy
 • WorkNET Object Repository – moduł do tworzenia wymagań indywidualnych

Rozwiązania biznesowe

 • Ksiąga przedsiębiorstwa: Elektroniczna książka przedsiebiorstwa
 • ISO Management: Zarządzenie Dokumentacją zgodną z ISO
 • Help Desk: Obsługa działów wsparcia
 • CRM: Zarządzanie relacjami z klientami
 • Smart DMS: Zarządzanie dokuemtami wchodzącymi i wychodzącymi
 • Umowy: Prowadzenie rejestru umów i aneksów
 • Faktura: Obieg faktury przychodzącej
 • Sekretariat: Rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej
 • Poczta: Obsługa poczty wchodzącej i wychodzącej

Zobacz także

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...