Współpraca pomiędzy DomData AG a działem Mid-Market Polska firmy Sage

Dział Mid-Market Polska firmy Sage podpisał umowę o współpracy i wzajemnej rekomendacji z DomData AG.

Celem współpracy jest wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań ERP, Business Intelligence i CRM oraz narzędzi wspomagających zarządzanie procesami a także rekomendowanie swoim klientom rozwiązań partnera.

W ramach umowy rozwiązanie Sage ERP X3 będzie stanowiło uzupełnienie, w części finansowej, globalnej oferty systemów BPM, BI i CRM firmy DomData AG dla segmentu średnich firm. We współpracy z działem Mid-Market Polska firmy Sage została już także złożona pierwsza wspólna oferta na system CRM DomData AG, uzupełniająca propozycję wdrożeniową dla potencjalnego klienta systemu Sage ERP X3.

Obie firmy są także w trakcie procesowania umowy partnerskiej, co pozwoli na sprzedaż i wdrażanie systemu Sage ERP X3 przez DomData AG w Polsce.

Sage ERP X3 jest nowoczesnym, wiodącym na rynku międzynarodowym, zintegrowanym systemem ERP wspierającym zarządzanie w średnich i dużych organizacjach. Dostępny jest w polskiej wersji językowej oraz dostosowany do polskich regulacji prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Sage ERP X3 jest prosty w użyciu, szybki we wdrożeniu i ułatwia osiąganie zysku. Pozwala nie tylko uporządkować wewnętrzne procesy, ale także wydajnie kontrolować przepływ informacji do klientów, dostawców i podwykonawców. Usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wspiera prognozowanie i zarządzanie. To wydajne i sprawdzone rozwiązanie, działa u ponad 4 000 firm z 55 krajów i korzysta z niego ponad 180 000 użytkowników. W Polsce Sage ERP X3 stanowi naturalne dopełnienie oferty Sage sp. z o.o., szczególnie w obszarze logistyki, dystrybucji oraz produkcji.

Więcej informacji na stronie www.sage.com.pl