Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Zanim firma dorośnie do BI

Na drodze do pełnego systemu BI.
Narzędzia poszerzające możliwości systemów transakcyjnych.

Oferowanie systemów ewidencyjnych bez możliwości raportowania i analizowania zgromadzonych w nich danych należy do przeszłości. Niezależnie czy jestem użytkownikiem systemu klasy ERP, CRM lub BPM, potrzeba zestawienia informacji w szerszym kontekście istnieje.Autorzy tych systemów mogą uzupełniać oferowany przez siebie system do-programowując zestawienia, których życzą sobie klienci. Mogą także dla większych odbiorców oferować utworzenie hurtowni danych, z której będzie można raportować przy użyciu zewnętrznych narzędzi. W jaki sposób?


…Na przykład przy pomocy rozwiązania Reporting.Plus. Oprogramowanie to oferuje gotowe komponenty do wykorzystania jako dodatek dla innych aplikacji. Narzędzie wykorzystujące silnik in-memory potrafi znakomicie odciążyć serwer bazodanowy, jednocześnie potrafiąc raportować w trybie online bezpośrednio z baz danych systemów, z którymi jest zintegrowane. Wdrożenie zestawień wymaga tylko odpowiedniego skonfigurowania wywołania raportu, które można osadzić bezpośrednio w systemie, dając wrażenie ze jest to narzędzie „inside”. To w efekcie znacząco podwyższa wartość systemu. Wszystkie zestawienia można przedstawić jako dynamiczne raporty lub wielowymiarowe kostki, a także generować automatycznie PDF i Excel. Poniżej krótka charakterystyka głównych funkcjonalności:

  • Raporty – pozwalają generować wielostronicowe zestawienia, które można filtrować i sortować wg dowolnych kryteriów, a także zmieniać poziom zagregowania danych. Automatyczne dopasowanie się do wymaganego rozmiaru strony pozwala wynik wydrukować lub wyeksportować do Excel lub PDF. Szablony raportów są definiowane w locie na podstawie przekazanych parametrów, dla zaawansowanych raportów można także tworzyć dedykowane szablony. Narzędzie swobodnie potrafi pracować z bardzo dużymi zbiorami danych, generujących zestawienia idące w setki stron.
  • Wielowymiarowe kostki – pozwalają na swobodną analizę OLAP, przy użyciu funkcji drill down, drill up, slice and dice. Dane można dowolnie przestawiać. Atrybut elementu może zostać użyty jako wymiar analizy. Generowane zestawienia można prezentować jako tabela przestawna lub wykres, na którym można dokonywać dalszych analiz. Gotowe wyniki można wyeksportować jako raport Excel, lub plik graficzny. Można także wyeksportować zawężone dane do plików płaskich.
  • Pliki PDF – wygenerowany na podstawie generowane w locie lub dedykowanego szablonu od razu jest dostarczany w formacie PDF do klienta.
  • Pliki Excel – wygenerowany na podstawie generowane w locie lub dedykowanego szablonu od razu jest dostarczany w formacie Excel do klienta. Różne poziomy agregacji, które użytkownik może ukrywać lub rozwijać są także zachowane w formacie Excel.

Najważniejsze cechy Reporting.Plus:

  • Uruchamianie bezpośrednio w aplikacji
  • Automatyczna generacja zestawień w formie raportów, wielowymiarowych kostek, PDF i Excel
  • Niski nakład na wdrożenie i konfigurację
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish