Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie na rynku usług turystycznych

Rynek usług turystycznych to jedna z bardziej konkurencyjnych branż, bardzo podatna na wpływ różnorodnych czynników: począwszy od sytuacji politycznej w danym kraju czy regionie świata, przez czynniki ekonomiczne, aż po zmiany w strukturze popytu czy preferencjach klientów. 

Chcąc dostosować się do wymogów rynku, operatorzy turystyczni muszą stosować zaawansowane metody zarządzania, które zapewnią przewagi konkurencyjnej i realizację celów. Metody to jednak za mało i niezbędne są też różnorodne narzędzia, w tym także specjalistyczne oprogramowanie.

W tym ostatnim przypadku rynkowa oferta systemów wspomagających zarządzanie jest coraz szersza i obok tradycyjnych, powszechnie stosowanych systemów ewidencyjnych, są też narzędzia do planowania i wielowymiarowych analiz. W fachowej literaturze, oprogramowanie to jest zaliczane do systemów klasy Business Intelligence, Business Analytics czy Corporate Performance Management. Klasyfikacja jest jednak nieco mniej istotna. Ważniejsze jest jednak to, że dzięki nim można trafniej prognozować przyszłość, szybciej reagować na zmiany w otoczeniu czy dokładniej analizować zjawiska wpływające na kształt dowolnego wskaźnika ekonomicznego.

Chcesz wypróbować podobne rozwiązanie?

Zadzwoń: 501 042 940

Tego typu oprogramowanie pojawiło się jakiś czas temu u jednego z polskich operatorów turystycznych, specjalizujących się w organizacji wypoczynku nad Morzem Śródziemnym. Sprawdźmy zatem, jak wyglądały: sytuacja przed wdrożeniem oprogramowania, przyczyny zakupu, proces wdrożenia i jego efekty.

Nabywca

Naszym klientem jest jeden z większych polskich touroperatorów, specjalizujący się w organizowaniu czarterowych wyjazdów turystycznych w europejskiej części Morza Śródziemnego. Firma działa od 2006 roku i od tamtej pory z jej usług skorzystało ok. 700 tysięcy Klientów. Biuro Podróży oferuje 20 destynacji, 270 hoteli, obejmując siatką wylotów cały kraj. Firma jest laureatem szeregu prestiżowych konkursów i posiadaczem certyfikatów potwierdzających wysokie standardy jakości, m.in. Laur Konsument czy Rzetelna Firma. Jest także członkiem Polskiej Izby Turystyki.

Sytuacja przed wdrożeniem

Przed zakupem InForum Touroperator korzystał z tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych. Jednak biorąc pod uwagę ilość zmiennych wpływających na kształt oferty sprzedażowej, dotychczasowe metody kalkulacji kosztów i przychodów okazały się bardzo czasochłonne i niewystarczające pod względem wydajności obliczeniowej oraz częstotliwości aktualizacji.  Na przykład, w procesie przygotowania cennika firma korzystała z wielu skoroszytów Excela, a każdy z nich zawierał kilkadziesiąt arkuszy. W każdym arkuszu znajdowały się zaawansowane algorytmy kalkulacji  cen, wykorzystujące szereg parametrów, np. określony typ pokoju w danym hotelu, pakiet wyżywienia (np. All-Inclusive lub HB) czy ilość wylotów w ciągu tygodnia. Zmiana jakiegoś parametru, np. ceny za pokój czy przelot wymagała otwarcia każdej z zakładek osobno i ręcznego wprowadzania niezbędnych zmian. Efektem była wspomniana już rosnąca czasochłonność nie tylko procesów  modyfikacji cenników, ale nawet samego przeglądania danych. Innym sporym utrudnieniem była konsolidacja danych pochodzących z różnych skoroszytów. Na dłuższą metę sytuacja stawała się nie do zaakceptowania i Zarząd spółki zdecydował się na zakup rozwiązania, które wyeliminuje istniejące ograniczenia, a jednocześnie pozwoli zachować wypracowane przed lata algorytmy kalkulacji, stanowiące istotny element Know-How firmy.

Przebieg wdrożenia InForum BI Studio

Kierownictwo Biura podróży rozpatrywało kilku potencjalnych dostawców lecz w efekcie wybór padł na system InForum BI Studio firmy DomData AG. Zadanie postawione przez Zarząd nabywcy InForum stało się wyzwaniem dla konsultantów. Założono, że system będzie wielokrotnie w ciągu dnia aktualizował informacje o poziomie sprzedaży, korzystając w tym celu z tzw. ekstraktów dostarczanych z systemu sprzedażowego.  Dodatkowo, system powinien umożliwiać nawet kilkakrotne w ciągu dnia aktualizowanie cenników dla wybranych kierunków i jednocześnie na zakończenie każdego dnia dostarczać pełny cennik dla wszystkich hoteli znajdujących się w ofercie Biura. Kolejnym założeniem i podstawą nowego rozwiązania miało być zachowanie wypracowanego przez lata algorytmu kalkulacji ofert oraz oczywiście procesy obiegu informacji uwzględniające specyfikę nt biznesu w branży. Na podstawie takich wymagań, a także informacji o specyfice pracy firmy operatora konsultanci DomDaty opracowali model nowego systemu i przystąpili do prac wdrożeniowych.

Efekty

Po upływie 3 miesięcy w firmie powstał system, który pozwala na natychmiastową aktualizację cenników, ofert sprzedaży wycieczek i przelotów znajdujących się w ofercie Biura Podróży, z uwzględnieniem takich elementów jak: standard i ilość dostępnych pokoi w danym obiekcie, oferty typu: first/last minute czy rodzaje pakietów pobytowych (All inclusive, HB, FB, itp.). Dodatkowo, InForum zapewnia kierownictwu spółki pełny obraz sytuacji finansowej i dostęp do wybranych wskaźników ekonomicznych spółki. Aktualizowane kilka razy dziennie dane o aktualnym poziomie sprzedaży umożliwiają szybszą reakcję na wzrost/spadek popytu i w szerszym niż dotąd zakresie. Tym samym maksymalizowanie obłożenia danego obiektu hotelowego czy samolotu staje się o wiele łatwiejsze.

Mówiąc o korzyściach, warto wrócić na chwilę do „epoki Excela”: Otóż każdy z wcześniej używanych skoroszytów stawał się po pewnym czasie unikalnym w skali firmy zbiorem danych. Kolejni użytkownicy musieli posiadać wiedzę w jaki sposób wprowadzono określone zmiany w przeszłości, tak aby mogli wprowadzić kolejne bez ryzyka popełnienia błędu w kalkulacji. Praktycznie niemożliwe było również dokonywanie zmian algorytmu w trakcie sezonu sprzedaży. Przygotowane na początku sezonu arkusze musiały w efekcie „dotrwać” do końca sezonu a jakiekolwiek zmiany można było wprowadzać tylko w arkuszach dla kalkulacji sprzedaży dla kolejnego sezonu. Teraz algorytm i „parametry bazowe” wszystkich kalkulacji zawarte są w jednym, wspólnym modelu dla całej oferty sprzedażowej. W przypadku gdy któryś z parametrów wymaga korekty, wystarczy zmienić go tylko raz i efekt będzie widoczny we wszystkich kalkulacjach wykorzystujących zmodyfikowany parametr.

Inną ważną cechą nowego systemu jest też prostota obsługi: każdy, nawet średniozaawansowany użytkownik Excela jest w stanie samodzielnie budować złożone modele kalkulacji, śledzić i modyfikować parametry bez ryzyka, iż zmodyfikowane kalkulacje negatywnie odbiją się na wskaźnikach ekonomicznych firmy.

Plany na przyszłość

W chwili obecnej system InForum jest podstawowym narzędziem do kalkulacji cenników. DomData świadczy usługi wsparcia technicznego w zakresie utrzymania i rozwoju funkcjonalnego systemu, a w planach jest rozszerzenie wykorzystania tego oprogramowania i zastosowanie go w takich obszarach jak: planowanie i budżetowanie, raportowanie, zarządzanie rentownością czy zarządzanie promocjami sprzedażowymi.

Chcesz wypróbować podobne rozwiązanie?

Zadzwoń: 501 042 940

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish