Jeden z największych banków w Polsce zdecydował się na automatyzację procesów biznesowych przy wykorzystaniu platformy Ferryt. Bank Pekao S.A. realizujący strategię inteligentnego wzrostu, podpisał z firmą DomData umowę na dostarczenie i wdrożenie modułów Ferryt. Skonfigurowane i wdrożone rozwiązanie zoptymalizuje kluczowe dla Banku procesy realizowane w obszarach biznesowych związanych z obsługą klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Oczekiwania Banku w stosunku do systemu i przedsięwzięcia są bardzo duże – projekt będzie zrealizowany w ekspresowym tempie, a system ma spełnić zaawanasowane wymagania funkcjonalne Banku. Celem naszego zespołu jest dostarczenie rozwiązania spełniającego wymagania oraz przekazanie know-how z obsługi i rozwoju systemu. Po zakończeniu głównych etapów projektu planowane są prace związane ze zwiększaniem zakresu zastosowania dostarczonego rozwiązania.

Poznaj rozwiązania dla bankowości oparte o platformę Ferryt