W ostatnich miesiącach wspólnie z pracownikami mBank S.A. wdrożyliśmy rozwiązanie, realizujące cyfrowy onboarding klientów biznesowych. System zaimplementowano w oparciu o platformę Ferryt. Projekt zrealizowaliśmy z wykorzystaniem metodyki zwinnej Agile.

Wdrożone rozwiązanie daje możliwość zdalnego otwarcia rachunku, a także pełnego onboardingu nowego klienta, łącznie z jego kompleksową weryfikacją. Procesy realizowane są cyfrowo bez konieczności wypełnienia jakiegokolwiek dokumentu papierowego. System wspiera klienta w wypełnianiu elektronicznego wniosku, pomagając w uzupełnieniu danych i informując go o jego statusie. Numer rachunku wysyłany jest do klienta jeszcze przed zawarciem umowy. Umowa i inne dokumenty podpisywane są SMS-em. Po zakończeniu procesu klient otrzymuje dokumentację w wersji cyfrowej.

Korzystając ze wdrożonego produkcyjnie rozwiązania, mBank zawiera z klientami korporacyjnymi wszystkie nowe umowy o otwarcie rachunków i nawiązaniu współpracy.