O technologii w automatyzacji procesów i roli platformy BPM we wprowadzaniu cyfryzacji, oraz ich wpływie na  rozwój i efektywność sektora finansowego, mieliśmy okazję rozmawiać podczas Konferencji IT@Bank 2019. 14 listopada po raz kolejny byliśmy partnerem największej w Polsce konferencji związanej z technologią bankową.

Od wielu lat to prestiżowe wydarzenie łączy ze sobą środowisko firm informatycznych z polskim sektorem bankowym. Podczas tegorocznej edycji dyskusja poświęcona była najnowszym, globalnym trendom technologicznym i ich zastosowaniu w bankowości. Ponad 650 osób mogło wysłuchać prelekcji w kilku sekcjach tematycznych. Technologia jako podstawa rozwoju biznesu bankowego, czego banki mogą się nauczyć od swoich klientów oraz trendy technologiczne – narzędzia, bezpieczeństwo i rewolucja cyfrowa były głównymi tematami Konferencji.

Przedstawiciele DomData podzielili się swoją wiedzą z uczestnikami wydarzenia w zakresie automatyzacji  procesów biznesowych w sektorze bankowym. Wymienialiśmy się doświadczeniami z obszaru cyfrowej transformacji w organizacjach. Rozmawialiśmy o integracji procesów biznesowych, które zachodzą w różnych częściach działalności banku. Przedstawialiśmy rolę platformy BPM we wprowadzaniu cyfryzacji w instytucji, a także argumenty przemawiające za tym, żeby wdrożenie platformy Ferryt w ramach cyfrowej transformacji banku postrzegać przede wszystkim jako zmianę biznesową, a nie technologiczną. Dyskutowaliśmy też o wykorzystaniu usług chmurowych w automatyzacji procesów biznesowych sektora finansowego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, w tym także organizatorom, za spotkania, dyskusje i uwagi, którymi mogliśmy się wymienić podczas konferencji!

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych oraz redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”.