W dynamicznie zmieniającym się świecie bankowości, innowacje technologiczne odgrywają kluczową rolę w zwiększeniu konkurencyjności i dostarczeniu klientom atrakcyjnych usług. Jedną z najważniejszych rewolucji w branży jest powszechne zastosowanie platform low-code development. Już teraz stały się one w tym sektorze nieodłącznym elementem strategii transformacji cyfrowej. Dzięki swojej zdolności do szybkiego tworzenia rozwiązań informatycznych, umożliwiają sprostanie wyzwaniom związanym ze szybko zmieniającymi się wymaganiami otoczenia. Żeby w pełni wykorzystać potencjał platform low-code, konieczne jest jednak przestrzeganie szeregu zasad. Jakie są najlepsze praktyki w korzystaniu z platform low-code?

Notacja BPMN 2.0 w projektowaniu procesów

Podstawą dla pełnego wykorzystania potencjału low-code w procesie implementacji i budowania procesów biznesowych jest użycie notacji BPMN 2.0. Dzięki dostarczaniu jasnych i jednoznacznych symboli gwarantuje ona spójność w tworzeniu rozwiązań. Są one zrozumiałe zarówno dla ekspertów od procesów biznesowych, jak i dla innych osób o profilu technicznym zaangażowanych w projekt. Notacja ta umożliwia także bardziej efektywną komunikację między różnymi interesariuszami projektu. Zastosowanie BPMN 2.0 jako standardowej notacji, jak to ma miejsce np. na Ferryt Low-Code Platform, ułatwia konfiguracje procesów i przenosi proces ich modelowania na wyższy poziom, zapewniający sprawne tworzenie rozwiązań. Dodatkowo BPMN 2.0 oferuje strukturalne podejście do modelowania procesów, co usprawnia zarządzanie zmianami w rozwiązaniach. Korzystanie z notacji ułatwia też identyfikację punktów integracji i automatyzacji w procesach biznesowych, co zapewnia lepsze zrozumienie funkcjonowania tworzonego rozwiązania w otoczeniu innych systemów.

Centralizacja zarządzania modelem danych

Centralizacja zarządzania modelem danych ma na celu usprawnienie procesu tworzenia i zarządzania aplikacjami. Zastosowanie centralnego modelu gwarantuje większą spójność danych, ułatwia raportowanie przy użyciu danych i daje lepszą kontrolę nad procesami. Jest to bardzo ważny element platformy low-code, a wykorzystanie jego potencjału ułatwia efektywne tworzenie aplikacji i rozwiązań biznesowych.

Praca równoległa zespołu konfiguratorów

Możliwość pracy równoległej zespołu konfiguratorów nad jednym procesem jest nieodzowną funkcjonalnością nowoczesnej platformy low-code. W znaczny sposób usprawnia to proces tworzenia aplikacji i rozwiązań biznesowych. Na przykład na platformie Ferryt, praca nad procesem odbywa się w trybie współtworzenia z zapisywaniem zmian na bieżąco, co pozwala na równoczesne i niezależne budowanie różnych elementów procesów oraz ich natychmiastową integrację. Taki tryb pracy pozwala na szybki rozwój procesów, ich testowanie i efektywne poprawianie błędów. Niewątpliwie praca równoległa przyczynia się też do przyspieszenia procesu tworzenia aplikacji i dostarczenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Spójność w tworzeniu elementów

Efektywność pracy na platformie low-code development można zwiększyć stosując spójne nazewnictwo elementów projektowanych procesów. Powinny one mieć ujednoliconą symbolikę i nazewnictwo, które jest rozumiane w całej organizacji. Daje to korzyść w postaci standaryzacji implementowanych procesów. Aspektem, który także warto uwzględnić podczas pracy jest stosowanie reużywalności elementów. Pozwala to na utrzymanie spójności projektowanych procesów w całej organizacji, a także daje oszczędność czasu i zasobów w trakcie tworzenia rozwiązań. 

Po wdrożeniu rozwiązań należy zadbać o zarządzanie zmianą w procesach. Platformy BPM typu low-code powinny wspierać zarządzanie procesami w zakresie: testowania, serwisu, utrzymania, i modyfikacji. Dzięki temu zapewnione będzie sprawne zarządzanie procesami w całym cyklu ich życia.

Interfejs użytkownika – klucz do sukcesu systemu

Podczas tworzenia systemu, zaprojektowanie ergonomicznego i przyjaznego interfejsu użytkownika wymaga szczególnej uwagi. Konieczne jest udostępnienie użytkownikom niezbędnej funkcjonalności, ale także zapewnienie intuicyjnego interfejsu, tak aby stworzyć satysfakcjonujące wrażenia z korzystania z oprogramowania. Żeby to osiągnąć konieczne jest przestrzeganie szeregu zasad w projektowaniu ekranów. Poniżej przestawiono te najważniejsze.

Użytkownik  powinien mieć udostępnioną informację o aktualnym statusie procesu.  Pomaga to zrozumieć co się dzieje w danym momencie w aplikacji, zwiększając przy tym ich cierpliwość podczas wykonywanych czynności i redukując ewentualną frustrację spowodowaną brakiem konkretnych wskazówek. Pokazywanie statusu procesu wzbudza zaufanie użytkowników do rozwiązania, a to szczególnie istotne w aplikacjach przetwarzających ważne dane bankowe.

Projektując interfejs trzeba pamiętać, że użytkownicy łatwiej orientują się w aplikacji, gdy elementy interfejsu są spójne i dostosowują się do standardów obowiązujących w organizacji. Znajome wzorce pozwalają użytkownikom lepiej zrozumieć, jak korzystać z aplikacji. Dodatkowo spójność i stosowanie standardów sprawiają, że użytkownicy wiedzą, czego się spodziewać w kolejnym kroku. Dbanie o estetykę i umiar stosowanych elementów graficznych zwiększa przyjemność korzystania z aplikacji. Użytkownicy są bardziej zadowoleni, kiedy interfejs jest atrakcyjny wizualnie, a dbałość o umiar zapobiega projektowaniu, które może przytłaczać użytkowników.

Dostosowywanie układu pól formularza do rzeczywistych potrzeb użytkowników sprawia, że wypełnianie formularzy jest bardziej efektywne i mniej czasochłonne. Uporządkowane i logiczne układy pól formularza pozwalają uniknąć dezorientacji i błędów użytkowników. Do łatwiejszego użytkowania interfejsu przyczynia się również stosowanie jednolitych przycisków. Umożliwia to użytkownikom zrozumienie, jakie akcje można wykonać w danej aplikacji. Standardowe etykiety pomagają użytkownikom intuicyjnie wybrać właściwą opcję minimalizując przy tym ryzyko kliknięcia w niewłaściwy przycisk.

Konieczne jest też zapewnienie użytkownikowi pełnej kontroli nad swoimi danymi i operacjami zapewniając opcję ich wycofania lub zmiany oraz przedstawienie jasnych zasad dotyczących prywatności. Na koniec należy pamiętać o komunikacie, który poinformuje użytkownika o sukcesie zrealizowanej czynności i podziękuje za skorzystanie z usługi. To zawsze wpływa korzystnie na relacje z klientem.

Stosowanie AI do wsparcia korzystania z platformy

Sztuczna inteligencja coraz częściej jest brana pod uwagę jako metoda na ułatwianie i usprawnianie pracy z platformami BPM. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i analizy danych, uzyskuje się większą efektywność, precyzję i elastyczność w działaniach. Coraz częściej można uznawać wykorzystywanie AI w  platformie BPM jako dobrą praktykę.

Typowym narzędziami AI stosowanymi na platformach BPM są voiceboty, chatboty, a także mailboty.  Dzięki nim można zapewnić obsługę klienta w trybie 24/7, zwiększać dostępność usług i jakość świadczonych usług. Inną funkcja AI jest zastosowanie asystenta pracownika obsługującego system. Taki asystent przyczynia się do zwiększenia efektywności działań i oszczędności czasu, jednocześnie poprawiając jakość pracy z narzędziami.Początek formularza

Innym przykładem zastosowania AI jest jej użycie do dekretacji i adresowanie dokumentów. Sztuczna inteligencja umożliwia automatyzację tych operacji i znaczącą poprawę efektywności procesów obsługi dokumentów. AI znajduje też zastosowanie w tworzeniu instrukcji i dokumentacji rozwiązań konfigurowanych na platformach low-code.

Podsumowując

Stosując nowoczesne platformy low-code, banki zwiększają efektywność realizowanych operacji, mogą zwiększyć satysfakcję klientów z usług i poprawić swoją pozycję konkurencyjną. Żeby maksymalizować możliwe do osiągnięcia zyski warto rozwijać kompetencje w stosowaniu najlepszych praktyk. Dzięki nim w pełni wykorzystać potencjał platformy low-code. Bazując na doświadczeniu zdobytym w trakcie rozwoju Ferryt Low-Code Platform i swojej wieloletniej praktyce związanej z wdrażaniem rozwiązań automatyzujących wiele obszarów procesowych w bankowości, możemy zaproponować bankom wsparcie w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.