Zgodnie z założonym planem nowa generacja Platformy Ferryt została wydana  i udostępniona pilotażowo wybranym klientom DomData.

Pierwszy release wprowadzi znaczące rozszerzenia i usprawnienia systemu. Użytkownicy, którzy stosują aktualną wersję Platformy Ferryt będą mogli z zachowaniem kompatybilności wstecz korzystać z nowych możliwości bez konieczności przepisywania logiki biznesowej.

Istotne cechy nowej generacji Ferryt:

  • Środowisko design w pełni WEB-owe
  • Modelowanie procesów również w oparciu o BPMN 2.0
  • Designer ekranów/wniosków jako WEB-owy WYSIWYG
  • Rozbudowany tracker i debugger
  • Rozszerzenie możliwości pracy równoległej
  • Wsparcie narzędziowe dla testów
  • Pluginowanie w zakresie kontrolek
  • Wsparcie systemowe w analizie incydentów
  • Nowe podejście do deploymentu

Jesteś zainteresowany większą ilością informacji?
Skontaktuj się z nami: dzial.sprzedazy@domdata.com