Ukończyliśmy pracę nad dwoma kolejnymi releasami platformy Ferryt – 2.15 & 2.16. Główne zmiany funkcjonalne skupiły się na poszczególnych obszarach: Ferryt Workplace, module Ferryt eDocs, runtime i konfiguracji działania procesów, funkcjonalności obsługującej strukturę organizacyjną oraz narzędziu do importu procesów w Ferryt Architekt.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami platformy Ferryt.

Ferryt 2.15

Wersja 2.15 już jest wykorzystywana w pierwszych wdrożeniach. Główne zmiany funkcjonalne w tej aktualizacji skupiły się na:

 • Zmianach w Ferryt Workplace
  W aktualizacji Ferryt 2.15 wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie pracy z wnioskami. Pierwszą z nich jest dodanie nowego widgetu do uruchamiania konkretnego procesu oraz zmiany w działaniu przycisku Uruchom dla sytuacji, gdy dla danego profilu dostępny jest tylko jeden proces. Poprawiliśmy także mechanizmy filtrowania w tabelach oraz wprowadziliśmy możliwość ustawienia domyślnej szerokości kolumn w tabelach prezentowanych na Workplace, co zwiększa elastyczność i komfort pracy z danymi.
 • Zmianach w eDocs
  W zakresie Ferryt eDocs skupiliśmy się na dodaniu funkcjonalności mapowania atrybutów konfiguracji pola oraz na przekazywaniu dokumentów pomiędzy wnioskami. Te zmiany mają na celu optymalizację zarządzania dokumentacją i ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji w procesie pracy.
 • Drobnych rozszerzeniach silnika BPMN i działaniu runtime wnioskówOstatnie ulepszenia dotyczą silnika BPMN i obsługi runtime wniosków. Zaimplementowano obsługę niepoprawnej walidacji na formularzach, oraz dodano opcje zarządzanie błędami w bloczkach Wniosek w akcjach przepływu. Dodatkowo, wprowadzono obsługę ENV.ActionFieldName w akcjach prostych oraz poprawiono mechanizm potwierdzania akcji, co razem przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania procesami.

Ferryt 2.16

Wersja 2.16 platformy Ferryt przynosi kilka istotnych zmian i ulepszeń, które z pewnością zainteresują zarówno użytkowników biznesowych, jak i technicznych. Oto one:

 • Obsługa struktury organizacyjnej
  Oprócz wielu mniejszych funkcjonalności, pojawia się nowa platformowa funkcjonalność obsługująca strukturę organizacyjną. Na obecną chwilę zdefiniowaną w bazie danych strukturę organizacyjną będzie można wykorzystać w regułach biznesowych implementowanych w logice procesów.
 • Narzędzie do importu procesów w Ferryt Architekt
  Warto zwrócić uwagę, że znacząco zostanie ułatwiona migracja rozwiązań z Ferryt 1.0. Narzędzie do importu procesów w Ferryt Architekt umożliwia od teraz łatwe wczytywanie plików eksportu utworzonych na platformie Ferryt 1.0.

Przed nami kolejne wydania Ferryt 2.0! Oprócz następnych nowych funkcjonalności w najbliższym czasie naszą platformę czeka także aktualizacja framework’a .Net Core do wersji 8.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją nowych funkcji na https://ferryt2wiki.domdata.com.

Śledźcie nasze kolejne informacje z zakresu wydawania wersji Ferryt!