Zarządzanie ofertą produktów to zadanie, z jakim musi zmierzyć się każda firma obsługująca dużą liczbę klientów. O sukcesie rynkowym instytucji decyduje również odpowiednie zarządzenie relacjami. Dla klienta najważniejsza jest oferta, która powinna być jak najpełniejsza i precyzyjnie dopasowana do jego potrzeb. Bank lub firma muszą mieć też możliwość elastycznego definiowania nowych produktów i modyfikowania dotychczasowych. Jak sprawnie to osiągnąć?

Czy przygotowanie atrakcyjnej oferty to łatwe zadanie?

Przygotowanie konkurencyjnych ofert dla szerokiego grona klientów to zajęcie bardzo czasochłonne i pracochłonne. Podobnie angażujące pracowników jest utrzymanie i modyfikacja już stworzonych ofert. Zadanie komplikuje zarządzanie wersjami, konieczność archiwizowania z dostępem do wcześniejszych wersji ofert (np. ‘per klient’).

Sukces na rynku usług finansowych zależy m.in. od skutecznego dotarcia do klienta ze spersonalizowaną ofertą. Musi ona być oparta na informacjach zgromadzonych w zasobach i systemach instytucji. Kluczowe dla tego procesu jest kompleksowe zarządzanie ofertami produktów i usług, począwszy od procesu ich przygotowania, poprzez ich modyfikowanie, skończywszy na dotarciu do odbiorcy właściwym kanałem komunikacji. Efektywne działanie w tym obszarze, przy dużej bazie klientów bez wsparcia dedykowanego rozwiązania informatycznego jest praktycznie niemożliwe.

Łatwa obsługa ofert

Rozwiązaniem jest wdrożenie dedykowanego oprogramowania do zarządzania ofertami. Jednym z możliwych wariantów jest zastosowanie systemu opartego na nowoczesnej platformie klasy BPM (Business Process Management). Dzięki temu można automatyzować zadania i procesy mające miejsce w organizacji. Możliwe jest też dostosowanie procesów do zmieniających się potrzeb biznesowych bez konieczności udziału dostawcy oprogramowania. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje na elastyczności w działaniu. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Ferryt firmy DomData.

Ważnym elementem systemu do zarządzania ofertami jest silnik decyzyjny. Ułatwia on budowę i modyfikację oferty produktowej bazując na najbardziej aktualnych danych z systemów instytucji oraz danych z baz instytucji zewnętrznych. Pozwala na wyszukiwanie klientów według skomponowanych reguł, zbiera je i opracowuje profile, także te nietypowe. Dedykowane mechanizmy wyliczają wartości oferty, zarządzają opłatami i premiami, kalkulują dochodowość wdrożenia oferty. Sprawiają, że działania są rentowne. Dzięki temu bank ma możliwość tworzenia szerokiego portfela zróżnicowanych ofert, łatwego do utrzymania w systemie centralnym.

Spersonalizowane działania

Przygotowywane oferty są dostosowywane do potrzeb klientów i ich atrakcyjności dla instytucji. Taka personalizacja ofert pozwala obsłużyć klientów nie tylko z odpowiednią starannością, ale też uwzględnić ich potrzeby i wymagania. To pozwala na wzmocnienie u klienta przekonania, że jest obsługiwany w sposób naprawdę zindywidualizowany. Jest to sposób na zwiększenie efektywności działań sprzedażowych instytucji.

Skuteczne dostarczenie ofert

W zarządzaniu katalogiem ofert produktowych istotne jest zaplanowanie dystrybucji ofert. Przygotowując oferty, system powinien uwzględnić metody dostarczenia ich do klientów. Uwzględniane są kanały komunikacji uzgodnione z klientem i wybrane w konfiguratorze jako właściwe dla danej oferty. Dzięki temu oferta jest wysyłana do klienta kanałami wskazanymi przez klienta z uwzględnieniem kanałów przypisanych do oferty.

Warto zauważyć, że nowoczesne rozwiązania BPM można łatwo zintegrować z innymi systemami. Dzięki temu oferty dla klientów mogą być osadzane w innym systemie. Udostępnienie ofert może polegać na przykład na przekazaniu danych do systemu zewnętrznego poprzez interfejs użytkownika w postaci jednokrokowego ekranu do zatwierdzenia.

Dlaczego warto kompleksowo podejść do zarządzania ofertami?

Wsparciem we wszystkich opisanych powyżej procesach jest system Ferryt Oferta firmy DomData. Jego celem jest całościowe zarządzania katalogiem ofert produktowych. System kompleksowo wspiera zarządzanie ofertami produktów i usług wraz z funkcją ich dystrybucji.

Rozwiązanie przechowuje struktury danych zawierające wszystkie dane związane z atrybutami i parametrami produktów i ofert. Elementem składowym są procesy do tworzenia, edycji oraz deaktywacji szablonów produktów i ofert. Instytucja ma do dyspozycji interfejsy do pobierania danych z systemów zewnętrznych, słowniki i moduł raportowy.

System oparty jest na platformie Ferryt klasy BPMS. Funkcjonowanie procesów w systemie wsparte jest silnikiem decyzyjnym. Liczne moduły bazowe i techniczne platformy ułatwiają osadzenie, integrację i zarządzanie systemem w środowisku organizacji. Z platformy Ferryt korzystają m.in. najnowocześniejsze banki w Polsce i za granicą. System wdrożony w wiodących bankach obsługuje klientów liczonych w milionach (per klient) i operacje liczone w dziesiątkach milionów miesięcznie.

Wdrożenie Ferryt Oferta w instytucji pozwala na zautomatyzowanie zarządzania produktami i usługami. Istotnie wpływa to na obniżenie kosztów działania. Procesy sprzedaży i zarządzania ofertami stają się szybsze i skuteczniejsze, a organizacja może działać jeszcze efektywniej.