Rozwój firmy i poprawa efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem możliwe są dzięki rozwiązaniom takim jak Workflow. Narzędzia jak system BPM, dzięki funkcjonalnym elementom pozwalają na kompleksową organizację procesów biznesowych w każdej organizacji. Platforma Ferryt zbudowana z licznych modułów pozwala dostosować to konkretne rozwiązanie do wymagań biznesowych przedsiębiorstwa, niezależnie, w jakiej branży ono działa. Umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych przydatnych analitykom i statystykom, właścicielom i kierownikom firm, którym zależy na rozwoju. To udogodnienie zmieni sposób, w jaki patrzymy na sterowanie procesami zachodzącymi w różnych działach organizacji.

Workflow – co to w ogóle znaczy?

Z języka angielskiego „workflow” oznacza przepływ pracy. Jest to kluczowy aspekt działania każdej małej, średniej i dużej firmy, organizacji i instytucji zatrudniających ludzi, prowadzących działania na mniejszą lub większą skalę. System Workflow to termin, pod którym kryją się rozwiązania technologiczne sprzyjające automatyzacji obiegu dokumentów w firmie. Wdrażając tego typu rozwiązania, wpływamy korzystnie na efektywność procesów, wydajność poszczególnych działów i zmniejszamy koszty związane z przygotowaniem, obróbką i przechowywaniem wszystkich dokumentów w firmie.

Szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa stoją często przed wyzwaniem uporządkowania setek dokumentów, związanych z pracą różnych wydziałów, jednostek, siedzib w różnych miastach, a nawet krajach, nawiązywaniem współpracy z kontrahentami, zatrudnianiem pracowników, pozyskiwaniem materiałów i zasobów oraz prowadzeniem sprzedaży produktów lub usług. Zarządzanie firmą związane jest zazwyczaj z przepływem dużej liczby danych, gdzie o sukcesie może decydować podejmowanie szybkich decyzji i łatwy dostęp do różnych informacji przez osoby z kilku miejsc.

Dlaczego warto stosować system Workflow?

Wdrożenie Workflow to klucz do poprawy efektywności w firmie, jest to nowoczesne podejście do zarządzania danymi. W ten sposób rozwój przedsiębiorstwa możliwy jest poprzez digitalizację, archiwizację i przechowywanie w chmurze lub na serwerze istotnych danych, do których dostęp mogą mieć pracownicy z różnych lokalizacji. Tworzone są szablony oraz oznakowanie poszczególnych dokumentów zgodne z oczekiwaniami danej firmy, są one też odpowiednio grupowane i zabezpieczane przed dostępem niepowołanych osób.

Specjalne oprogramowanie dostosowane do wymogów i oczekiwań indywidualnego inwestora pomoże usprawnić procesy, od których zależy wydajność, zysk finansowy, organizacja i rozwój przedsiębiorstwa lub instytucji. Platforma Workflow to wygodne w użytku narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi umożliwiające analizowanie, modelowanie i stymulowanie na bieżąco podejmowanych działań. Dlaczego warto stosować taki system? Przede wszystkim:

  • ograniczamy czas i koszt związane z procesowaniem dokumentów w przedsiębiorstwie,
  • unikamy błędów w dokumentach,
  • eliminujemy problem gubienia dokumentów,
  • zapewniamy bezpieczny dostęp do danych z każdego miejsca i o każdej porze osobom do tego upoważnionym,
  • zaprowadzamy i utrzymujemy porządek nawet w dużej ilości danych.

Takie usprawnienie firmy obejmuje również pojawienie się dodatkowego czasu dla pracowników, którzy wcześniej zajmowali się porządkowaniem dokumentów, a teraz mogą przeznaczyć ten czas na wykonanie innych zadań. System Workflow wspiera kontrolę najważniejszych procesów wewnątrz firmy, sprzyja ograniczaniu wydatków i usprawnieniu obiegu informacji między kierownictwem i poszczególnymi działami. Warto rozważyć jego wdrożenie, jeśli zależy nam na prowadzeniu nowoczesnej, sprawnie działającej organizacji.