Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Digitalizacja procesów

Nasze rozwiązanie

Nasze rozwiązania usprawniają działanie organizacji, wprowadzając cyfryzację procesów i procedur zarówno w obszarach front-office, jak i back-office. Procesy cyfrowe zastąpią procedury oparte o dokumenty papierowe. Dzięki nim wykonywanie zadań uprości się i optymalizuje, a liczba błędów i pomyłek w realizowanych sprawach znacznie się zmniejszy. Działania w organizacji staną się bardziej transparentne, np. dzięki wprowadzeniu ścisłej kontroli dostępu do ważnych danych i zarządzaniu ich retencją zgodnie zobowiązującym prawem. Cyfrowe procesy ograniczą koszt i pracochłonność działań.


 

Twoja cyfrowa transformacja

Oferujemy narzędzia, gotowe rozwiązania biznesowe oraz doświadczenie naszych konsultantów, które bezinwazyjnie i w stosunkowo krótkim czasie pozwolą Ci dokonać cyfrowej transformacji Twojej organizacji. Nasze rozwiązania i know-how zwiększą innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa i umożliwią Tobie wdrażanie innowacji cyfrowych w przyszłości.

Skorzystaj z narzędzi, które pozwolą Tobie osiągnąć cyfrowy cel:

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish