Dotacje unijne

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa projektu: POIR.03.04.00-30-0542/20-00

Cel projektu: Uzyskanie wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19

Działanie w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach w ramach działania Dotacji na kapitał obrotowy

Wartość dofinansowania ogółem: 337 558,44 PLN

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach pomocy publicznej powiązanej ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19

Skontaktuj się z Nami!