Radek to kolejna osoba, która wyraziła chęć podzielenia się swoimi odczuciami w związku z pracą w naszej firmie. Zachęcamy do zapoznania się z jego opinią! 😀

Klika słów od Radka 😉

Rozpoczęcie pracy w DomData było dla mnie znaczącym krokiem, ponieważ wiązał się ze zmianą branży, z którą związany byłem zawodowo przez kilkanaście lat. Choć z firmą związany jestem krótko, mogę podzielić się odczuciami „świeżaka”, które – jak się spodziewam – nie ulegną zmianie w ciągu najbliższego czasu.

Po pierwsze: od samego początku imponował mi wysiłek, który firma i jej pracownicy wkładają w ułatwienie startu nowo przyjętym pracownikom. Komplet informacji kadrowych i organizacyjnych, w pełni skonfigurowany sprzęt i oprowadzenie po firmie już pierwszego dnia. Następnie kompleksowe szkolenie. Na tym etapie grupy szkoleniowe prowadzone są przez dedykowanych opiekunów HR i szkoleniowców, co w wielu firmach nadal nie jest praktykowane.

Po drugie: kultura organizacyjna. Brak sztucznych barier i otwarta komunikacja. Po zakończeniu etapu szkoleń i przydzieleniu obowiązków pracownik może polegać na pomocy przełożonych i współpracowników. Przydzielenie zadań i odpowiedzialności idzie w parze z niezbędnym do ich wykonania wsparciem.

Po trzecie – i najważniejsze: ludzie. Chęć i gotowość współpracowników oraz bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów do udzielenia pomocy „nowicjuszom” tworzy wyjątkowe środowisko pracy i rozwoju. Pracując na co dzień z ludźmi DomDaty szybko nabrałem poczucia, że jestem pełnoprawnym członkiem zespołu. Poczucie to towarzyszy mi cały czas. Posiadając doświadczenie zawodowe w pracy w wielu jednostkach i strukturach organizacyjnych szczerze doceniam zaangażowanie, którego wymagało osiągniecie takiego stanu rzeczy.

Czy decyzja o zmianie – patrząc z perspektywy tych kilku miesięcy – była słuszna? Z pewnością nie była łatwa. Ale mając wybór podjąłbym ją jeszcze raz.

Specjalista ds. modelowania automatyzacji i wdrażania procesów

Radek należy do zespołu Olka Racinowskiego. Zapoznaj się z ofertą na to stanowisko!