Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

IT@BANK 2019: Ferryt w erze rewolucji cyfrowej

O technologii w automatyzacji procesów i roli platformy BPM we wprowadzaniu cyfryzacji, oraz ich wpływie na  rozwój i efektywność sektora finansowego, mieliśmy okazję rozmawiać podczas Konferencji IT@Bank 2019. 14 listopada po raz kolejny byliśmy partnerem największej w Polsce konferencji związanej z technologią bankową.

Od wielu lat to prestiżowe wydarzenie łączy ze sobą środowisko firm informatycznych z polskim sektorem bankowym. Podczas tegorocznej edycji dyskusja poświęcona była najnowszym, globalnym trendom technologicznym i ich zastosowaniu w bankowości. Ponad 650 osób mogło wysłuchać prelekcji w kilku sekcjach tematycznych. Technologia jako podstawa rozwoju biznesu bankowego, czego banki mogą się nauczyć od swoich klientów oraz trendy technologiczne – narzędzia, bezpieczeństwo i rewolucja cyfrowa były głównymi tematami Konferencji.

 

Przedstawiciele DomData podzielili się swoją wiedzą z uczestnikami wydarzenia w zakresie automatyzacji  procesów biznesowych w sektorze bankowym. Wymienialiśmy się doświadczeniami z obszaru cyfrowej transformacji w organizacjach. Rozmawialiśmy o integracji procesów biznesowych, które zachodzą w różnych częściach działalności banku. Przedstawialiśmy rolę platformy BPM we wprowadzaniu cyfryzacji w instytucji, a także argumenty przemawiające za tym, żeby wdrożenie platformy Ferryt w ramach cyfrowej transformacji banku postrzegać przede wszystkim jako zmianę biznesową, a nie technologiczną. Dyskutowaliśmy też o wykorzystaniu usług chmurowych w automatyzacji procesów biznesowych sektora finansowego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, w tym także organizatorom, za spotkania, dyskusje i uwagi, którymi mogliśmy się wymienić podczas konferencji!

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych oraz redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish