Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Business Intelligence

InForum Analizy portfelowe

analiza potencjału strategicznego, budowanie i pilotowanie strategii marketingu
Czytaj więcej

InForum Benchmarking

porównywanie kluczowych wskaźników działalności z innymi organizacjami osiągającymi najlepsze wyniki…
Czytaj więcej

InForum Raportowanie Operacyjne

zarządzanie informacjami niezbędnymi do sterowania i kontroli przebiegu procesów w organizacji
Czytaj więcej

InForum Raportowanie Korporacyjne

raporty, zestawienia dla kadry zarządzającej
Czytaj więcej

InForum Sprawozdawczosć Finansowa

sprawozdania F01, F03, bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Czytaj więcej

InForum BSC Strategiczna Karta Wyników

BSC, instrument przekształcenia planów strategicznych organizacji w indywidualne cele
Czytaj więcej

InForum Prowizje Sprzedaży

zarządzanie programami prowizyjnymi i bonusowymi w organizacjach
Czytaj więcej

InForum Kalkulacja Kosztów

koszt wytworzenia produktów gotowych i produkcji niezakończonej
Czytaj więcej

InForum Zarządzanie Inwestycjami

planowanie inwestycji i rozliczenie kosztów
Czytaj więcej

InForum Kokpity Menedżerskie

wskaźniki efektywności działania (KPI)
Czytaj więcej

InForum Controlling Marketingu

procedury i kryteria oceny strategii marketingowej
Czytaj więcej

InForum Controlling Produkcji

planowanie, rozliczanie i optymalizacja kosztów produkcji
Czytaj więcej

InForum Controlling Sprzedaży

planowanie i prognozowanie sprzedaży, kontrola odchyleń
Czytaj więcej

InForum Controlling Personalny

planowanie, optymalizacja zasobów personalnych, poprawa efektywności
Czytaj więcej

InForum Rachunek Kosztów Działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie
Czytaj więcej

InForum Zarządzanie Rentownością

analizy wielowymiarowe, alokowanie kosztów
Czytaj więcej

InForum Planowanie i Budżetowanie

makroekonomia, scenariusze budżetowe
Czytaj więcej

Brak produktów.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish