Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie procesami


BPM/Obsługa wniosków/Procesy/Workflow/ Modelowanie BPM/Obsługa wniosków/Procesy/Workflow/ Modelowanie BPM/Obsługa wniosków/Procesy/Workflow/ Modelowanie

Ferryt Reklamacje

Kompleksowa obsługa procesu reklamacji w banku
Czytaj więcej

Ferryt Toolkit

Ferryt Toolkit jest zestawem narzędzi wspierających bieżącą pracę systemu
Czytaj więcej

Ferryt Authentication

Ferryt Authentication jest modułem, przy pomocy którego następuje zarządzanie tożsamością, autentyka…
Czytaj więcej

Ferryt Middleware

Warstwa integracyjna z innymi systemami
Czytaj więcej

Ferryt API

Ferryt API jest modułem pozwalającym na komunikację innych systemów z platformą Ferryt
Czytaj więcej

Ferryt Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży
Czytaj więcej

Ferryt Decision Engine

Tworzenie i modyfikacja modeli automatyzujących procesy decyzyjne
Czytaj więcej

Ferryt Output

Konfigurowanie szablonów wydruków, e-mail i SMS oraz zarządzanie procesami wydruku
Czytaj więcej

Ferryt Reporting+

Moduł raportujący udostępniający raporty na poziomie operacyjnym i zarządczym
Czytaj więcej

Ferryt DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami
Czytaj więcej

Ferryt FrontEnd

Ergonomiczny i zarządzalny interfejs dla użytkownika końcowego (portal, mobile, console)
Czytaj więcej

Ferryt Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie
Czytaj więcej

Ferryt Ubezpieczenia

Procesy sprzedaży i obsługi ubezpieczeń
Czytaj więcej

Ferryt Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników
Czytaj więcej

Ferryt Windykacje

Obsługa twardej i miękkiej windykacji
Czytaj więcej

Ferryt Zajęcia Egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych
Czytaj więcej

Ferryt Prowizje

Rozliczanie prowizji sieci sprzedaży
Czytaj więcej

Ferryt CRM

Moduł kampanii i zarządzania relacjami z klientem
Czytaj więcej

Ferryt Monitoring

Posprzedażowy klienta i aktywnych umów kredytowych
Czytaj więcej

Ferryt Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron
Czytaj więcej

Ferryt Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu
Czytaj więcej

Ferryt Kredyty

Kompleksowe zarządzanie procesami kredytowymi w banku
Czytaj więcej

Brak produktów.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish