Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej


Ferryt CRM

Ferryt CRM

ZADANIA
>

 • Zdefiniowania struktury organizacyjnej sprzedaży
 • Określenie struktury stanowisk
  dla komórek organizacyjnych sieci sprzedaży
 • Definiowanie ról w strukturze oraz w procesach sprzedaży
 • Określenie rutynowych zadań i obowiązków
  dla poszczególnych ról i stanowisk
 • Dostęp do danych gromadzonych w systemie
  dla podmiotów zewnętrznych uprawnionych

ZARZĄDZANIE
>

 • Baza klientów: Klient 360°; rejestracja oraz przechowywanie danych;
  segmentacja; ewidencja, historia kontaktów; dane o produktach klienta;
  portfel klientów; informacje o klientach potencjalnych
 • Predefiniowany proces sprzedaży z możliwością zmiany;
  generowanie leadów; produkty skojarzone, cross-selling
 • Definiowanie kategorii produktów; wyszukiwarka i porównywarka produktów
 • Przydzielanie zadań automatyczne; rejestracja zadań, śledzenie realizacji;
  monitorowanie pracy sprzedawców; zarządzanie przypomnieniami
  i eskalacjami
 • Akcje marketingowe z określonym workflow; import danych z zewnętrznych
  źródeł danych; analiza grupy odbiorców kampanii; wyselekcjonowanie
  klientów; korespondencja seryjna

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
>

 • Raporty / Prognozy sprzedaży oparte są na bieżących aktywnościach
 • Definiowania indywidualnych raportów analitycznych
 • Monitorowania pracy sprzedawców
 • Raporty predefiniowane :
 • > wskaźnik efektywności sprzedaży, sprzedaży realizowanej,
  > stopień wykorzystania możliwości sprzedażowych,
  > prognoza wielkość sprzedaży, produkty skojarzone, nasycenie produktami,
  > wykonanie planu sprzedaży, raport z prowadzonych spraw

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish