Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Ferryt e-Wniosek

Ferryt e-Wniosek

SZYBKO I ELASTYCZNIE
>

 • Sprawne prowadzenie komunikacji z klientami i analizy ich zachowań
 • Łatwe dostosowanie wniosków do zmieniających się potrzeb organizacji
 • Krótki „Time to Market” – szybkie tworzenie nowych
  lub modyfikowanie istniejących wniosków
 • Elastyczność w konfiguracji wyglądu formularzy i logiki procesowania
 • Konfiguracja wyglądu ekranu, grafik statycznych i dynamicznych,
  zakresu danych, reguł walidacji, przeliczeń, przejść między ekranami itd.

ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE
>

 • Odwzorowanie projektów graficznych
 • Szeroka gama elementów graficznych ułatwiających nawigację we wniosku
 • Modelowanie logiki procesowania wniosków
 • Intuicyjne narzędzia do przygotowania wniosków
 • Tworzenie formularzy dla wielu ekranów w ramach
  jednej czynności projektowej

CECHY
>

 • Łatwość osadzania formularzy w innych systemach
 • Elastyczność i szybkość podłączania interfejsów
 • Integracja front-end i serwerowa z systemami
  bankowości internetowej
 • System wyposażony jest w otwarte API
 • Udostępniane wniosków w różnych kanałach kontaktu z klientem
 • Możliwość rozpoczęcia procesowania w jednym kanale
  i kontynuacji w innym
 • Pełne wsparcie RWD
 • Możliwość „parkowania” i powrotu do wypełniania procesowanego wniosku
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish