Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Ferryt Flow / BPMS

Ferryt Flow / BPMS

FUNKCJE PODSTAWOWE
>

 • Graficzny edytor designu procesów
 • Wizualne modelowanie logiki biznesowej
 • Wersjonowanie procesów / elementów procesów
 • Wielokanałowość procesowania wniosków
 • Szeroki zestaw predefiniowanych kontrolek
 • Zarządzanie dokumentami
 • Projektowanie na desktop i urządzenia mobilne
 • Zarządzanie macierzą / siatką procesów i podprocesów
 • Dodatkowy tryb pracy dla użytkownika niezaawansowanego
 • Analizy efektywności procesów

ELEMENTY PODLEGAJĄCE KONFIGURACJI
>

 • Model i logika procesu
 • Reguły przejść między krokami
 • Model danych procesowych i pozaprocesowych
 • Styl ekranów i kontrolek (dopasowany do CI firmy)
 • Układ ekranu użytkownika na desktop i mobile
 • Widoczność, edytowalność i wymagalność danych
 • Walidacje, weryfikacja poprawności danych
 • Szablony dokumentów, e-mail i SMS
 • Algorytmy, przeliczenia
 • Integracja z innymi systemami
 • Definicje ról i uprawnień

FUNKCJE ZAAWANSOWANE
>

 • Zarządzanie szablonami dokumentów, e-mail i SMS
 • Rozpoznawanie treści z dokumentów (OCR)
 • Wbudowana biblioteka wyliczeń i wali dacji
 • Cykliczne uruchamianie procesów i zadań
 • Automatyczne i bezobsługowe wysyłanie e-mail i SMS
 • Geolokalizacja – ustalenie lokalizacji urządzenia
 • Konektory do integracji z innymi systemami
 • Wielopoziomowe zarządzanie uprawnieniami

KORZYŚCI
>

 • Skrócenie czasu trwania procesów
 • Automatyzacja zadań rutynowych
 • Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu
 • Obniżenie kosztu procesów w organizacji
 • Szybkość wprowadzania zmian w organizacji
 • Przejrzystość w raportach
 • Niskie koszty eksploatacji

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish