Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Ferryt Ubezpieczenia

Ferryt Monitoring

ZADANIA
>

 • Posprzedażowe monitorowanie klientów i ich produktów kredytowych
 • Ocena stanu kredytów i zabezpieczeń
 • Bieżący przegląd warunków umów
 • Okresowa ocena kondycji finansowej firm
 • Planowanie zadań użytkowników
 • Automatyczne generowanie powiadomień, korespondencji i dokumentów

OBSZARY FUNKCJONALNE
>

 • Generowanie zdarzeń i sygnałów
 • Dostarczenie informacji do:
 • > sieci placówek,
  > Administracji kredytami,
  > Restrukturyzacji i Windykacji,
  > Ryzyka kredytowego,
  > Call Center

 • Automatyzacja zadań i procesów
 • Generowanie zadań automatycznych i manualnych
 • Automatyczny rozdział zadań
 • Weryfikacja terminowej realizacji
 • Raporty operacyjne i zarządcze
 • Możliwość konfiguracji logiki przez BIZNES

OBSZARY MONITORINGU
>

 • Aktywności posprzedażowe
 • Prowadzenie działań cyklicznych
 • Weryfikacja realizacji postanowień umów kredytowych
 • Monitoring i ocena zabezpieczeń
 • Monitoring spłat rat i odsetek
 • Kompletowanie danych i dokumentów
 • Ocena kondycji finansowej klientów
 • Wyliczanie scoringu / ratingu
 • Przypominanie klientom o terminach
 • Działania prewencyjne
 • Administrowanie kredytem

KORZYŚCI
>

 • Lepsza kontrola ryzyka
 • Systematyczne przeglądy
 • Szybka informacja o problemach klienta
 • Możliwość natychmiastowej reakcji
 • Automatyzacja czynności rutynowych
 • Wzrost efektywności monitorowania
 • Weryfikacja działań poprzez raporty
 • Redukcja kosztów operacyjnych
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish