Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania:

Produkt: Ferryt Enterprise Platform
Typ modułu
Moduł dla bankowości
Ferryt Zajęcia Egzekucyjne

Ferryt Zajęcia Egzekucyjne

GŁÓWNE FUNKCJE SYSTEMU
>

 • Automatyzacja czynności w procesach zajęć egzekucyjnych
 • Przydzielenie kroków obsługi do pracowników
  o odpowiednich kompetencjach
 • W pełni zautomatyzowana obsługa zapytania
  o dłużników z użyciem aplikacji KIR Ognivo
 • Automatyczne generowanie odpowiedzi
  do Organów Egzekucyjnych (OE)
 • Komunikacja elektroniczna między bankami
  a komornikami sądowymi, organami podatkowymi,
  egzekucyjnymi i administracyjnymi
 • Przydzielenie elementów procesów
  do obsługi ręcznej lub automatycznej

PRZYKŁADOWE PROCESY
>

 • Rejestracja zajęcia egzekucyjnego
 • Aktualizacja zajęcia
 • Umorzenie
 • Zawieszenie/wznowienie egzekucji
 • Obsługa zbiegu
 • Przejęcie/przekazanie egzekucji
 • Egzekucja zajęcia
 • Obsługa dyspozycji klienta
 • Zwolnienie środków spod egzekucji
 • Udzielenie wyjaśnień do postępowania
 • Udzielenie odpowiedzi OE w sprawie
  informacji będących tajemnicą bankową
 • Anulowanie zajęcia
 • Obsługa spłaty zewnętrznej

PRZYKŁADOWE CZYNNOŚCI
>

 • Rejestracja lub aktualizacja pisma
 • Weryfikacja pisma od OE
 • Weryfikacja dłużnika
 • Obsługa kwoty wolnej
 • Wybór rachunków do egzekucji
 • Spłata zajęcia
 • Zarządzanie zbiegiem egzekucji
 • Dyspozycje klienta dotyczące spłaty zajęcia
 • Automatyczne generowanie pism do OE
 • Archiwizacja zajęć

Korzyści
>

 • Spełnienie wymagań Ustawodawcy w zakresie elektronizacji zajęć egzekucyjnych
 • Automatyzacja czynności rutynowych
 • Skrócenie czasu rozpatrywania spraw
 • Zminimalizowanie liczby błędów
 • Obniżenie kosztu obsługi
 • Obniżenie ryzyka wypływu środków
 • Kompletny ślad audytowy
 • Szybkość i niski koszt wprowadzanych zmian
 • Przejrzystość w raportach

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish