Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej
Klasy rozwiazań:
Branże:
Kategorie filtrowania:

Produkt: InForum BI Studio
Typ modułu
Moduł uzupełniający

Benchmarking – Głównym celem zastosowania benchmarkingu jest ocena wyników działalności przedsiębiorstwa i porównanie ich z wynikami osiąganymi przez inne podmioty działające na tym samym rynku, w tej samej branży lub tym samym regionie.

Dzięki odniesieniu do realnych danych, przedsiębiorstwo może wiarygodnie ocenić swoją pozycję konkurencyjną i podjąć skuteczne działania w celu jej utrzymania lub poprawy. Aby proces analityczny był efektywny, niezbędne są odpowiednie narzędzia, np. InForum BI Studio

Wiarygodna ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Benchmarking w InForum BI Studio Benchmarking w InForum BI Studio
Cechy InForum BI Studio Cechy InForum BI Studio
Korzyści Korzyści
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane
Wysyłając wiadomość zgadzasz sie na warunki opisane na stronie Polityka Prywatności & Cookies.

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish